Gjeldstynget Ventelo vokser raskt

Oppkjøp bidro til voldsom vekst i Ventelo, men gjeldsbyrden er tung og bunnlinjen negativ.

Ventelo Group la fram regnskapet for 2005 i dag. Gruppen leverer tjenester innen fasttelefoni, mobil og Internett til private og til bedrifter, i Norge, Sverige og Danmark.

Gruppens omsetning vokste med 45 prosent til 2,98 milliarder svenske kroner fra 204 til 2005. EBITDA-resultatet var 94,5 millioner svenske kroner, mens bunnlinjen viser et tap på 139 millioner svenske kroner, på grunn av nedskrivninger og etter skatt.

I Sverige vokste omsetningen med 15 prosent til 1,22 milliarder svenske kroner.

I Norge har Ventelo blitt en betydelig aktør. Omsetningen økte med 63 prosent til 1,8 milliarder svenske kroner. Den sterke veksten fra 2004 til 2005 skyldes i hovedsak oppkjøpene av Axiti, Catch Communications, Port IT og Teleprivat.

Veksten i Norge skyldes et bredere nedslagsfelt. Fra tradisjonelt å bare ha solgt til bedriftsmarkedet, har Ventelo blitt en stor operatør på det private markedet.

Men selskapet sliter også med milliardgjeld. Ved årsskiftet hadde Ventelo nesten 1,4 milliarder kroner i kortsiktig gjeld, som selskapet nå jobber med å refinansiere.

Når refinansieringen er på plass, skal cirka 700 millioner kroner av den kortsiktige gjelden gjøres om til langsiktig gjeld, skriver DN.

Det innebærer at Ventelo Norge får en langsiktig gjeld på rundt én milliard kroner.

Egenkapitalen på 63 millioner kroner som bare tilsvarer tre prosent, har blitt styrket med 250 millioner kroner etter et lån fra moderselskapet som er blitt konvertert til egenkapital.

Til toppen