Gjennombrudd for CognITs kunnskapsteknologi

En millionavtale med metallavdelingen til Norsk Hydro betegnes som gjennombrudd for Halden-bedriften CognITs kunnskapsteknologi "Corporum".

Corporum er CognITs egenutviklede teknologi for intelligent tekstanalyse. Utstillingsvinduene hittil har vært et saksbehandlingssystem for hjembyen Halden, og den interne søkemotoren Faros hos Statoil. Nå har selskapet landet en millionavtale med metalldivisjonen i Norsk Hydro om et skreddersydd verktøy for kunnskapsledelse, døpt HAMP Business System. (HAMP står for "Hydro Aluminum Metal Products".) Verktøyet er levert innenfor kontraktrammen på fire rammen og vil implementeres fra neste måned.

HAMP har flere funksjoner. Det sentrale er modellering av arbeidsprosesser og framheving av den praksis som gir de beste resultatene. Det er verktøy for utveksling av erfaring mellom medarbeidere, portaler for å organisere dokumentasjon i henhold til arbeidsoppgaver, og et agentbasert søkeverktøy som tolker tekst og organiserer dokumenter i henhold til arbeidsprosesser og spesifikke interesser. Systemet finner, strukturerer og sorterer relevant informasjon fra 200 databaser.

Løsningen gjelder hele metalldivisjonen i Hydro. Det vurderes å implementere tilsvarende løsninger i andre divisjoner.

Den internasjonale anerkjennelsen av CognITs teknologi avspeiles i selskapets deltakelse i to sentrale initiativ innen kunnskapsteknologi: SemanticWeb.org ved Stanford University og EUs On-To-Knowledge.

Til toppen