- Gjennombrudd for e-faktura

EDB karakteriserer det som "et gjennombrudd for e-faktura" og har sannsynligvis rett i det - for heretter skal hovedtyngden av Telenor fakturaer behandles digitalt.

EDB karakteriserer det som "et gjennombrudd for e-faktura" og har sannsynligvis rett i det - for heretter skal hovedtyngden av Telenor fakturaer behandles digitalt.

Telenor har tegnet avtale med EDB om kjøp av tjenester som omhandler elektronisk behandling, online oppslag og arkivering av deres utgående faktura.

Avtalen har en verdi på omlag 40 millioner kroner over en periode på fire år - med opsjon på ytterligere ett år.

Avtalen trer i kraft i løpet av 1. kvartal 2004 og omfatter hovedtyngden av Telenors fakturaer.

Tjenesten gir Telenor og deres kunder online tilgang til utstedt faktura uavhengig om kunden har mottatt sin faktura per post eller elektronisk. Fakturaene blir lagret elektronisk i EDBs fakturahotell i 10 år, slik loven krever.

- Tjenesten medfører effektivisering av prosessene for behandling av faktura i Telenor og hos våre kunder. Valg av denne typen tjenester inngår i vår satsing på økt kundeservice og bedre kundebehandling, sier Kjersti Wiklund, IT-direktør Telenor Norge i en pressemelding.

Tjenesten fra EDB dekker fakturabehandling mellom bedrift til bedrift (B2B) og bedrift til sluttbruker. Tjenesten leveres av forretningsområdet IT Drift i EDB konsernet.

- Avtalen med Telenor er et gjennombrudd for vår satsning innen e-faktura, sier John-Arne Haugerud, konserndirektør for EDB IT Drift.

Til toppen