Gjennombrudd for SMS-bank

Norske kunder er ivrige mobilbank-brukere, men ikke slik bransjen trodde.

Gjennombrudd for SMS-bank
SMS-bank tar av, forteller Ingjerd Blekeli Spiten, leder for mobile tjenester i DnB Nor.

IT-bransjen har lenge jobbet med å få til handel på mobil. Telenor lanserte for noen år siden sin MobilHandel-tjeneste som gjør det mulig å bruke mobilen til alt fra å lade kontantabonnement, kjøpe konsert- og kinobilletter, hestespill og til betaling for parkering.

Payex på sin side har betalingsløsning som gir brukersteder mulighet til å selge innhold, produkter og tjenester via mobiltelefoner.

Men ingen av disse tjenestene synes å ha tatt av.

Leder for mobile tjenester i DnB Nor, Ingjerd Blekeli Spiten, mener dette skyldes at mobilen ennå ikke er godt nok utviklet for betalingstjenester.

DNB Nor har selv store planer for mobilbetaling, og i 2011 vil banken prøve ut betalingstjenester på mobil. Først da er teknologien moden, mener hun.

Da vil teknologien kjent som NFC, som står for «Near Field Communication», være klar, tror Blekeli Spiten.

NFC bruker to aktive RFID-brikker til å utveksle data og lar enhetene opprette kontakt på under en tidels sekund og utveksle data i opptil 424 kb/s over svært korte avstander, ikke mer enn 10 centimeter.

Mobilen med SMS er derimot blitt den raskest voksende distribusjonskanalen for DnB NOR-kundene.

Blekeli Spiten er forundret over at alle fremtidsscenarier dreier seg om bank på mobilt Internett. Samtidig er SMS - kanalen for «hvermannsen» lite diskutert. I snitt sender hver privatkunde i Norge 110 SMS per måned og nordmenn er nesten verdensmestere på SMS.

- Vi har trolig en av verdens mest komplette tilbud av banktjenester på mobil, både på SMS og på via mobilt Internett, men det viktigst av alt - kundene bruker det og banken har aldri sett noen kanal vokse raskere, verken med hensyn på antall kunder eller bruk av tjenestene.

Over 250.000 av DnB NORs kunder benytter nå banktjenester på mobil. Dette er så mange at det vekker oppsikt internasjonalt.

Antall brukere av bank på mobil-tjenester i DnB NOR ha doblet seg bare i løpet av de siste ni månedene.

På DnB NORs Jessheim-avdeling var det i snitt 500 kunder som besøkte banken hver dag blant annet for å få svar på kontobevegelser og overføringer. Med SMS-tjenesten er køen halvert på bare ett halvt år.

- Vi har aldri sett en distribusjonskanal vokse raskere enn SMS. Hvis utviklingen fortsetter i samme tempo har vi snart like mange kunder som bruker bank på mobil som nettbank, tror Blekeli Spiten.

Hun medgir at utviklingen av banktilbudet på på mobil har tatt en litt annen vending enn hun hadde forventet.

- Da vi begynte å snakke om mobilen som bankkanal allerede på begynnelsen av dette tiåret mente vi mobilt Internett, altså nettbank på mobil. Banktjenester via SMS var ikke tema, opplyser hun.

Men de fleste nordmenn har tilgang til PC og bredbånd som er enklere å betjene regninger med.

- Hvorfor i all verden skal nordmenn knote med å betale en telefonregning på mobil, når tilgangen til nettet er så bra som det er her i Norge, spør hun.

Mobilt internett vil bli en viktig kanal for bank i land med lavere internettpenetrasjon, men i Norge vil Mobilbank foreløpig bare brukes i spesielle situasjoner når man ikke har tilgang på sikker PC, tror Blekeli Spiten.

- Foreløpig er SMS-tjenestene mest brukervennlige. Du trenger ikke oppgi verken kontonummer eller kode fra kodebrikke for å få utført banktjenester via SMS, fastslår hun.

Les mer om: