Gjennombrudd i brenselcelleteknologi

PolyFuel er klar til å markedsføre en type membran som skal være svært sentral i brenselceller for datautstyr.

PolyFuel er klar til å markedsføre en type membran som skal være svært sentral i brenselceller for datautstyr.

Mens ytelseskravene til PC-er og annet datautstyr økes raskt, går utviklingen av kapasiteten til de oppladbare litium-ion-batteriene som gjerne benyttes i slike enheter, langt langsommere.

Dette betyr at det i framtiden vil være svært vanskelig å opprettholde en akseptabel batteritid i de stadig kraftigere maskinene som vil komme på markedet.

Både Intel og andre har gjennom ulike teknologier redusert strømforbruket til bærbare PC-er ved blant annet å justere klokkehastigheten til prosessoren etter behov. Men det er begrenset hvor mye mer man kan hente ut av slike løsninger.

En rekke aktører, blant annet flere PC-produsenter, jobber nå med alternative løsninger til dagens batterier. De fleste har kommet til at metanolbaserte brenselceller er veien å gå. Dessverre har flere av selskapene meldt om forsinkelser fordi de har støtt på vanskeligheter. De fleste regner derfor med først å kunne komme med brukbare løsninger i 2005.

Ifølge News.com har amerikanske PolyFuel, et lite og relativt nyoppstartet selskap med blant annet Intel på eiersiden, ferdigutviklet en sekskantmønstret membran for en spesiell type brenselceller, Direct Methanol Fuel Cells (DMFC). Membranen, som er en svært sentral komponent i disse brenselcellene, skal nå gjøres kommersielt tilgjengelig for produsenter av komplette brenselceller.

Membranene til PolyCell skal ifølge selskapet gjøre det mulig å produsere mindre, lettere og billigere brenselceller med bedre kapasitet enn det som vil være mulig med konkurrerende produkter.

I DMFC vil det på den ene siden av membranen være en blanding av metanol og vann. Metanolen blir trukket mot membranen ved hjelp av en elektrisk ladning og reagerer med en katalysator, som frigir elektroner som kan drive vertsenheten, for eksempel en bærbar PC eller en mobiltelefon. Biproduktene er karbondioksid og vann.

Tanken er i første omgang ikke at brenselcelle skal erstatte batteriene i bærbare dataprodukter, men i stedet utgjøre et supplement. Ideelt vil en brenselcelle kunne forlenge batteritiden til en bærbar PC med ti timer eller mer.

Amerikanske transportmyndigheter har ifølge News.com godkjent bruk av metanolbaserte brenselceller ombord i fly. Dette fordi metanol blandet med vann ikke er lettantennelig.

Til toppen