Gjennombrudd i flashminneteknologi

Samsung har utviklet en minnebrikke som kombinerer ikke-flyktig minne med vanlig DRAM. Det forventes at denne brikken vil kunne gjøre blant annet PC-er betydelig mer brukervennlige.

Ikke-flyktig minne, også kjent som flashminne, er en type minne som greier å beholde dataene selv om strømmen skrus av. Denne typen minne brukes i dag i en rekke forskjellige apparater og enheter, for eksempel digitale kameraer, mobiltelefoner, fjernsyn og datamaskiner. Ulempen med denne typen minne er at brikkene har relativt lav lagringskapasitet i forhold til prisen.

Brikken Samsung har utviklet skal være mye billigere enn dagens flashminne og vil dermed kunne brukes på helt nye måter.

Ett eksempel er i PC-er hvor brikken kan speile utvalgte deler av dataene fra resten av minnet i maskinen, for eksempel store deler av operativsystemet. Når man etter å ha skrudd av maskinen ønsker å starte den igjen, vil oppstartstiden bli mye kortere fordi maskinen kan hente oppstartsinfomasjonen i flashminnet i stedet for på harddisken.

Til toppen