Gjenopptar Google-granskning

Vil ha svar etter amerikansk rapport.

Gjenopptar Google-granskning
Googles Street View biler trålet ikke bare gatene for bilder. Store datamengder fra WLAN ble også fanget opp. Selskapet har hevdet det var ved en feil, men personvernmyndighetene i Storbritannia gjenåpner nå etterforskningen av forholdet fra 2010. Bilde: Google

Da det i 2010 ble kjent at Googles «Street View»-biler ikke bare tok bilder av bygater men også sniffet på WLAN-data, la selskapet seg flat for myndighetene som reagerte. Både europeiske og amerikanske personvernmyndigheter så svært negativt på Googles praksis, men selskapet beroliget med at dette vare en utilsiktet tabbe og at informasjonen de samlet inn ikke ble benyttet til noe.

De ble også frikjent av det amerikanske Federal Communications Commission (FCC). Men saken var ikke over. I april offentliggjorde FCC en rapport som slo sprekker i Googles forklaring.

Selskapet hevdet at det var en enkelt utvikler som hadde lagt til programkoden som førte til nettovervåkingen, og at dette var ukjent for alle før saken ble kjent i 2010. I rapporten stilles det spørsmål ved om dette stemmer.

Les hele rapporten fra FCC her.

Ifølge Financial Times har nå britiske personvernmyndighetene gjenåpnet saken.

De har sendt et brev til Google der de ber selskapet fortelle nøyaktig hvilken informasjon de samlet inn i Storbritannia, når Googles ledere ble klar over informasjonsinnhentingen og hvorfor noen av datasettene ikke ble gitt til myndighetene da det ble gjennomført undersøkelser i 2010.

– Vi vil med glede besvare spørsmålene. Vi har alltid sagt at prosjektlederne ikke ville ha, og ikke brukte disse dataene. Faktisk ble de aldri sett på, svarer en talsperson for Google til Financial Times.

Britiske personvernmyndigheter mener imidlertid at Google, ifølge amerikanske FCC, fikk tilgang til komplette eposter, e-posttitler, lynmeldinger med innhold, innloggingsinformasjon og en rekke andre personsensitive opplysninger da Street View -bilene trålet rundt.

Det er ventet at også flere andre personvernmyndigheter i Europa vil gjenåpne granskningen av Googles håndtering av data som en følge av FCCs rapport. Dette kommer svært ubeleielig for selskapet som kan stå foran en stor anti-trust prosess i både USA og EU.

Konkurransemyndighetene på begge sider av Atlanteren mistenker at selskapet bruker sin dominerende posisjon i markedet for søk for å presse ut konkurrenter.

    Les også:

Les mer om: