Gjensidige Nor tenker hardt på å dumpe EDB

Gjensidige Nor-gruppen krangler fremdeles med EDB-sjef Bjørn Trondsen om erstatning og truer med å flytte datadriften ut av landet.

Gjensidige Nor-gruppen krangler fremdeles med EDB-sjef Bjørn Trondsen om erstatning og truer med å flytte datadriften ut av landet.

Gjensidige Nor la i dag frem kvartalstall og under presentasjonen gjentok konsernsjef Olav Hytta at konsernet arbeider med å utrede alternative løsninger for datadrift. I dag er konsernet en av de aller største kundene til EDB Business Partner, men i motsetning til DnB og Nordea/Kreditkassen, driftes Gjensidige Nor av EDB Fellesdata på Skøyen.

En feilkobling i et lagringskap førte til at Gjensidige Nor og en rekke andre banker var uten datasystemer i åtte dager i august i fjor. Siden har EDB slitt med to mindre feil. - Vi utreder mulige andre leverandører og løsninger, forteller Eivind Grønnstad, informasjondirektør i bank-divisjonen i konsernet til digi.no. Arbeidet vil være ferdig i mai, men når det kommer en beslutning om å forbli hos Fellesdata eller flytte er ikke klart.


Grønnstad forteller at Gjensidige Nor har hyret inn "noen av de beste på dette i verden", men hvilke konsulentselskaper dette dreier seg om vil han ikke fortelle.

Han forteller at finanskonsernet har kontrakter som løper opptil tre og et halvt år fremover i tid (med EDB), men at det er muligheter for å varsle og avslutte kontraktene før dette.

Grønnstad vil ikke fortelle hvor mye Gjensidige Nor betaler EDB hvert år for datadriften.

- Den utløsende faktoren for utredningsarbeidet var nedetiden i fjor høst, men det er klart at pris også er et viktig moment.

Spørsmålet er hvor langt Gjensidige Nor kommer i et utredningarbeid om muligheter uten å innlede ganske grundige forhandlinger. Betingelser for så kompliserte og omfattende tjenester vil alltid være et forhandlingsspørsmål.

Kanskje bruker konsernet forhandlingene med andre partnere som en brekkstang i forhandlingene med Trondsen om erstatning etter dataproblemene i august.

- Vi har fremmet et krav og regner med at vi blir enige uten at vi trenger å gå til noe søksmål, sier Grønnstad.

Han vil ikke opplyse noe om størrelsen på kravet.

Til toppen