Gjenvinner 110.000 tonn datautstyr

HP blir stadig mer miljøvennlig resirkulerte over 50 prosent mer dataustyr det siste året.

HP blir stadig mer miljøvennlig resirkulerte over 50 prosent mer dataustyr det siste året.

I dag kunne HP presentere tall som viser at selskapet globalt har resirkulert over 110.000 tonn maskinvare og skriverrekvisita i løpet av regnskapsåret 2007. Det er 50 prosent mer enn i 2006.

Dette tilsvarer vekten av 400 av verdens største passasjerfly, Airbus A380. HP nådde dermed den opprinnelige målsettingen om å resirkulere totalt mer enn 450 millioner tonn HP-produkter innen utgangen av 2007. HP begynte sitt resirkuleringsprogram i 1987.

– Dette er gledelige tall og gjenspeiler en sterkere miljøbevissthet blant våre kunder. Mange er blitt flinkere til å sende gammelt utstyr til resirkulering istedenfor å kaste eller sette det bort. Dette er en positiv trend som vi også ser i det norske markedet. I Norge har HP lenge hatt en samarbeidsavtale med Elretur. I løpet av de siste fire kvartalene har Elretur totalt samlet inn 15 140 tonn IT- og telekomprodukter og 12 060 tonn konsumentelektronikk. En betydelig andel av dette er HP-produkter, sier Chris Kirkemo, markedssjef i teknologi- og løsningsdivisjonen i HP Norge

Til toppen