Gjenvinner 110.000 tonn datautstyr

HP blir stadig mer miljøvennlig resirkulerte over 50 prosent mer dataustyr det siste året.

I dag kunne HP presentere tall som viser at selskapet globalt har resirkulert over 110.000 tonn maskinvare og skriverrekvisita i løpet av regnskapsåret 2007. Det er 50 prosent mer enn i 2006.

Dette tilsvarer vekten av 400 av verdens største passasjerfly, Airbus A380. HP nådde dermed den opprinnelige målsettingen om å resirkulere totalt mer enn 450 millioner tonn HP-produkter innen utgangen av 2007. HP begynte sitt resirkuleringsprogram i 1987.

– Dette er gledelige tall og gjenspeiler en sterkere miljøbevissthet blant våre kunder. Mange er blitt flinkere til å sende gammelt utstyr til resirkulering istedenfor å kaste eller sette det bort. Dette er en positiv trend som vi også ser i det norske markedet. I Norge har HP lenge hatt en samarbeidsavtale med Elretur. I løpet av de siste fire kvartalene har Elretur totalt samlet inn 15 140 tonn IT- og telekomprodukter og 12 060 tonn konsumentelektronikk. En betydelig andel av dette er HP-produkter, sier Chris Kirkemo, markedssjef i teknologi- og løsningsdivisjonen i HP Norge

Til toppen