Gjenvinner 25.000 PC-er hvert år

Alternativ Data gjenvinner 25.000 PC-er i året til skoler, utlandet og miljøvennlig resirkulering.

Alternativ Data gjenvinner 25.000 PC-er i året til skoler, utlandet og miljøvennlig resirkulering.

En omfattende undersøkelse fra Forskning og kompetansenettverket for IT i Utdanning (ITU) viser at det er store variasjoner i norske skoleelevers tilgang til IT.

Gamle PC-er kan bidra til å utjevne tilgangen.

Alternativ Data er blant de norske aktører som tar vare på «gammelt skrap» og til og med tjener penger på det, til glede for både norske skoler og utvalgte eksportland som Peru, Kina og Tyskland.

Alternativ Data har levert PC-er til skolene siden 1995 og har i dag tegnet «donor-avtale» med 300 leverandører.

Avtalen har sin bakgrunn fra 1999 da Nærings- og handelsdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet tok et felles initiativ til å gi skolene et bedre IKT-tilbud. Dette skulle skje gjennom overføring av nyere brukt datautstyr fra næringslivet og offentlige virksomheter.

Donorene til Alternativ Data har over 250.000 PC-er i sin park. Av disse er det levert rundt 25.000 PC-er til norske skoler siden starten. Årlig mottar selskapet i snitt 25.000 PC-er fra sine donorer hvorav cirka halvparten er brukbare for videre salg.

– Etter tre, fire år er PC-ene som regel avskrevet og våre donorer ønsker å investere nytt utstyr. Vår forretningsidé er å sortere alt utstyr og selge eller gjenvinne det videre. Utstyret går i hovedsak til skolene, sier salgssjef Inge Scheen Raaholt i Alternativ Data til digi.no.

Alternativ Data var helt fram til årsskiftet eneleverandør til Læringssenteret som nå har valgt selskapet In/Out som ny hovedleverandør.

Selskapet tilbyr seg å hente all utstyr og slette data med IBASs sletteverktøy.

Elevene mottar et ferdig skoleoppsett med Windows 2000 installert.

Utstyr og gammel teknologi som ikke kan selges videre, eksporteres til utlandet eller gjenvinnes på en miljøvennlig elektronikkretur. Senest i forrige uke sendte Alternativ Data en kontainer med 700 skjermer og 200 PC-er til Peru.

Alternativ Data har ni ansatte og fire innleide og omsatte for 18,5 millioner i fjor med en resultatgrad på fem prosent.

Utstyr som anses som brukbart for skoler er servere fra 500 MHz. PC-ene graderes i tre kategorier fra Pentium 300 MHz, 350 til 450 MHz og fra 450 til 900 MHz.

Behovet er stort i skolene.

Med tolv årstrinn i skoleverket med i snitt 60.000 elever, vil det være rundt 720.000 elever. Når kravet er en PC per fjerde elev vil behovet være 180.000 PC-er i skoleverket. I tillegg skal PC-ene byttes ut helst hvert fjerde år.

Til toppen