Gjør «big data» til «fast data»

SAP lanserer egen CRM-løsning for i-minne-teknologien Hana.

Gjør «big data» til «fast data»
CRM er den første av SAPs forretningskritiske applikasjoner som gjøres tilgjengelig på i-minne-plattformen Hana. Bilde:

SAP har to store arrangementer i Madrid denne uken, henholdsvis Sapphire Now og SAP TechEd. I forbindelse med disse arrangementene har selskapet lansert en pakkeløsning, «SAP 360 Customer», der en CRM-applikasjon (kundehåndtering) kjøres på Hana, selskapets i-minne-teknologi.

Poenget med i-minne-teknologi er å gjøre «big data» til «fast data», altså prosessere store mengder data i tilnærmet sanntid. SAPs i-minne-plattform Hana har hittil vært assosiert med forretningsanalyse og beslutningsstøtte. Det har også vært snakket om å kombinere transaksjoner og analyse i tilnærmet sanntid.

Ved å kjøre CRM på Hana skal man kunne oppnå full innsikt en kunde i tilnærmet sanntid. Datagrunnlaget i det nye SAP-produktet er ikke bare ERP-systemet og kundens spesifikke historikk. SAP gir også anledning til å fange data fra sosiale medier og andre eksterne kilder, i tilnærmet sanntid. Pakkeløsningen omfatter analytiske verktøy. Betegnelsen «360» viser til muligheten til å betrakte og forstå kunden fra alle mulige vinkler.

Ifølge Visual Sikka i SAP bygger CRM-applikasjonen til Hana på denne ukens «Support pack stack 5» som utvider Hana-plattformen med egenskaper knyttet til høy tilgjengelig, katastrofeberedskap, integrert tekstanalyse og mer effektiv transaksjonsprosessering. Han sier også at SAP tar sikte på å tilby flere forretningskritiske applikasjoner fra SAP Business Suite til Hana.

Som første referansekunde oppgir SAP den kinesiske pc-leverandøren Lenovo, verdens nest største. De oppgir at de er i en tidlig fase med implementeringen, og at de første resultatene er «svært lovende».

– Vi har allerede sett 30 ganger raskere ytelse i nøkkelprosesser knyttet til kundevalideringsfasen, sier Liu Xiaoyu, visepresident i Lenovo.

I en kommentar til kunngjøringen fra SAP skriver analyseselskapet Ovum at SAPs Hana-drevne CRM er en pakkeløsning med en svært hensiktsmessig anvendelse av i-minne-teknologi. Målgruppen er først og fremst eksisterende Hana-kunder, siden disse allerede har vist vilje til å investere i høyytelse informasjonsbehandling.

Pakkeløsningen krever at brukeren investerer i egen Hana-maskinvare. Dette er ikke en nettskyløsning. SAP samarbeider med de store serverleverandørene om Hana.