Gjør butikk der svenskene gav opp

Etter at de ansatte og Jon Øyvind Eriksen overtok Kantega, går det stadig bedre.

Etter at de ansatte og Jon Øyvind Eriksen overtok Kantega, går det stadig bedre.

Kantega har reist seg fra asken etter at Mogul ble slått konkurs av sine svenske eiere. 40 eks-mogulere startet opp for halvannet år siden med 90.000 hver i startkapital. I juni 2003 overtok selskapet under det nye navnet Kantega konkursboet for 4,7 millioner kroner.

Forretningsideen er fortsatt å selge kompetanse innen systemutvikling, integrasjon og programvareforvaltning, og å lage brukervennlige og sikre løsninger. 80 prosent av omsetningen kommer fra kunder selskapet har hatt i mer enn fem år, fra Mogul-tiden.

Det er spesielt på digital kompetanse, web-services og BankID, Kantega har utmerket seg. Blant annet har Kantega utviklet pilotløsningen til borgerportalen i Stavanger og er nå i ferd med å teste ut tilsvarende løsning i Trondheim.

Kantega omsatte i 2004 for over 35 millioner med millionoverskudd.

En ny og spennende kontrakt med den globale kursprodusenten Tivera Technologies på web services sikkerhet, kan nå føre til internasjonalt gjennombrudd for Kantega.

Administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen forteller til digi.no at Trivera kjøper verdensrettighetene til Kantega-kurset «Developing Secure Web Services». Trivera anser opplæringstilbudet innen Web services som et unikt produkt på verdensbasis.

- Med denne avtalen er det ingen av Triveras konkurrenter som kan tilby et så komplett og avansert opplæringsopplegg innen Web services sikkerhet, sier Raphaël Parrée, direktør for Coruseware & Consulting Services i Trivera Technology EMEEA i Frankrike i en pressemelding.

Trivera vil markedsføre og distribuere «Developing Secure Web Services» til sine store kunder på verdensbasis. Kurset dekker alle de viktigste sikkerhetsområdene for den nye teknologien, inkludert nyheter som web føderasjoner med SAML.

Kantega sikter seg med dette inn mot et internasjonalt marked både med spisskompetanse i form av kursmateriell og egenutviklet programvare.

- Kontrakten med Trivera er en viktig milepæl for Kantega. Vi har internasjonalt ledende spisskompetanse og løsninger for Web services sikkerhet, og ønsker å få en del av omsetningen fra det sterkt voksende internasjonale markedet, forteller Eriksen i Kantega.

Kompetanse innen Web services sikkerhet er kritisk dersom Web services skal få stor utbredelse på verdensbasis. Analyseselskapet IDC estimerer verdensmarkedet for Web services løsninger til å være 11 milliarder USD i 2008. Tross den manglende sikkerheten var den samlede omsetningen knyttet til Web services på verdensbasis estimert til cirka 6 milliarder kroner i 2004, selv om mye av teknologien bare er to-tre år gammel.

Developing Secure Web Services er utviklet av Kantegas eksperter på systemutvikling, integrasjon og PKI-baserte sikkerhetsløsninger. Hovedmålgruppen for kurset er systemutviklere og IT-arkitekter.

Til toppen