- Gjør det enklere å kjøpe friprog

Friprogsenteret gir ut sjekkliste med råd om innkjøp av IT-løsninger.

- Gjør det enklere å kjøpe friprog
Friprogsenterets veileder for anskaffelse av fri programvare har både råd og visuell fremstilling av hvordan innkjøpere bør gå frem. Bilde:

Det er ikke like enkelt å kjøpe fri programvare som man skulle tro. Særlig er det mange utfordringer knyttet til krav og regelverk ved offentlige anskaffelser.

Derfor har Friprogsenteret utformet en veileder eller sjekkliste som svarer på de vanligste spørsmålene knyttet til fri programvare og innkjøp.

Fri programvare er nemlig ikke det samme som gratis programvare. Lisensen er kostnadsfri, men IT-løsninger har kostnader uansett – blant annet til installasjon, drift, tilpasning, opplæring og konsulenttjenester.

Tips og råd om anskaffelsesprosessen er lagt ut på nettsiden friprog.no/anskaffelser. Her finner du også en PDF med grafisk fremstilling av prosessen, på overordnet nivå.

Veilederen forklarer enkelt juridisk kompleksitet slik at anskaffere kan ta kvalifiserte beslutninger. I tillegg skal veilederen hjelpe innkjøpere til å velge løsninger som kan deles og gjenbrukes.

- Den gir offentlige innkjøpere trygghet om bruk og deling av programvare. Nå blir det enklere å anskaffe fri programvare, sier direktør i Friprogsenteret Heidi Arnesen Austlid i en pressemelding.