Gjør det enklere å samkjøre applikasjoner

Oracle innfører en enklere plattform for å bygge prosesser som engasjerer ulike applikasjoner.

Oracle kunngjorde mandag en ny og enklere plattform for å bygge forretningsprosesser som drar veksel på ulike bedriftsapplikasjoner. Plattformen er døpt «Application Integration Architecture». Hensikten er å tilby et rammeverk for å bygge løsninger der pakker som E-Business Suite og Siebel utveksler tjenester med hverandre. Rammeverket skal publiseres, slik at det kan omfatte applikasjoner utenfor den nærmeste Oracle-familien, også applikasjoner som bedrifter har utviklet på egen hånd.

En viktig del av plattformen er et lag for å håndtere forretningssemantikk. Dette laget skal sørge for standard definisjoner av typiske objekter som «ordre» og «kunde», og være i stand til å oversette hver applikasjons spesielle definisjon til standard definisjonen. Har man tre eller flere applikasjoner som skal inngå i en forretningsprosess, slipper man altså å lage direkte oversettelser mellom hvert mulige par av applikasjoner.

Forretningsprosessene forholder seg til denne felles objektmodellen, og uttrykkes i BPEL («Business Process Execution Language»).

Det pågår mye arbeid innen ulike bransjer for å få til standard definisjoner, med tanke på mer problemfri utveksling av informasjon mellom applikasjoner i tjenesteorienterte arkitekturer (SOA). Det Oracle forteller som sitt arbeid med «Application Integration Architecture» viser ikke til noe av dette arbeidet. Derimot virker det klart at arkitekturen vil kunne tilpasses ulike sett med standard definisjoner.

Det Oracle understreker, er at «Application Integration Architecture» er ment å gi en anledning til raskt å realisere prosesser på tvers av eksisterende applikasjoner, uten å vente på løsninger basert på selskapets langsiktige SOA-baserte mellomvare Fusion Middleware.

Et utslag av dette er at det loves en serie med horisontale og bransjespesifikke integrasjonspakker for flere applikasjoner i Oracle-familien.

Disse pakkene heter «Process Integration Pack» («PIP»). De trekker veksler på Fusion Middleware, og skal først og fremst sikre rask og rimelig implementering.

To PIP-er er klare per i dag:

  • «Siebel CRM On Demand Integration Pack for Oracle E-Business Suite» skal støtte overgangen fra salgsmuligheter registrert i Siebel til ordre registrert i E-Business Suite.
  • «Siebel CRM Integration Pack for Oracle E-Business Suite Order Management» skal støtte alle prosesser som dreier seg om ordre, konfigurering av komplekse produkter, lagerstyring, prissynkronisering, ordrestatus i sanntid og så videre.

Andre planlagte PIP-er skal blant annet integrere Siebel CRM mot kontostyringen i bankapplikasjonen I-flex, Siebel Call Center mot Oracle begivenhetsrapportering, og Siebel kampanjeverktøy mot E-Business Suite. Det kommer videre PIP-er som omfatter andre moduler i Siebel, Oracle, PeopleSoft og JD Edwards. Det er med andre ord helt tydelig at den nye integrasjonsplattformen skal hjelpe eksisterende brukere komme raskere og rimeligere i gang med hensiktsmessig integrering av pakkene som stammer fra Oracles mange oppkjøp.

For å dekke behov til kunder som også har applikasjoner utenfor selve Oracle-familien, planlegges en serie bransjespesifikke referansemodeller med utviklingsverktøy og dokumenterte forretningsprosesser: «Industry Reference Models».

Oracle Application Integration Architecture skal med andre ord tilfredsstille et behov for raske og enkle løsninger der applikasjoner utveksler tjenester seg i mellom. For noen kan dette oppfattes som et første skritt på vei mot den mer helhetlige integrasjonen som Oracle lover i sin Fusion Middleware. For andre kan det siste skrittet inntil videre synes unødvendig.

– Den nye arkitekturen er relevant for alle som har en eller annen form for Oracle-applikasjon, sier markedsdirektør Harald Løvvik i Oracle Norge til digi.no. – Den er også relevant i forhold til konkurransen mellom Oracle og SAP. Vi ser det slik at denne nye arkitekturen dekker utviklingstrinnet er tjenester er limet mellom applikasjonene. I neste trinn skal selve applikasjonene bli tjenester.

Til toppen