Gjør det umulig å bløffe seg til miljøvenn

Den internasjonale teleunionen ITU foreslår standarder for å måle «grønn IT».

Gjør det umulig å bløffe seg til miljøvenn

Den internasjonale teleunionen ITU foreslår standarder for å måle «grønn IT».

Den internasjonale teleunion ITU har en egen «fokusgruppe» som arbeider med IKT og klimaendringer: ITU-T Focus Group on ICTs and Climate Change. På en samling som ble avsluttet fredag i den japanske byen Hiroshima, har gruppen formulert et sett med standardiserte framgangsmåter for å måle grønn IT.

De foreslåtte standardene gjelder målemetodikk innen to områder.

Det ene gjelder beregninger av energibruk og karbonutslipp knyttet til produksjon, bruk og avhending av IKT-produkter.

Det andre området er beregninger av hvordan bruk av IKT påvirker utslipp av klimagass, for eksempel når man erstatter reiser med videokonferanser, eller kutter ut papiraviser, CD-er og DVD-er, og heller distribuerer nyheter, musikk og video over Internett.

Standardene omfatter anbefalinger rundt begreper, definisjoner og måleenheter.

Neste skritt blir å formelt utgi fokusgruppens arbeid i form av «ITU-T Recommendations», heter det i en pressemelding.

Ifølge Malcolm Johnson som leder ITUs standardiseringsarbeid innen tele, har fokusgruppens arbeid avgjørende betydning for nåværende og framtidige internasjonale avtaler om reduksjon av klimautslipp.

– En felles tilnærming til hvordan IKTs påvirkning av klimautslipp skal beregnes, er vesentlig for å sikre løsninger som er sammenhengende og effektive, sier Johnson.

Fokusgruppen peker på at IKT trekker i motsatte retninger.

På den ene siden medfører et vanlig brev 66 ganger så store klimautslipp som en tilsvarende melding sendt som e-post. På den andre siden sløses det med store mengder energi ved at apparatur er påslått døgnet rundt uten at det er nødvendig.

– Vi kan ikke nøye oss på å fortelle hverandre at IKT kan dempe klimautslipp. Vi må vise dette gjennom tall og harde fakta. Metodologien som vi foreslår vil gi økt troverdighet og sammenheng til anslagene over IKTs positive virkning. En felles metodologi vil bidra til å gi et forretningsmessig perspektiv på grønn IT, sier Johnson.

Ifølge Dave Faulkner fra British Telecom, har fokusgruppen også pekt på nye tiltak for å bruke IKT til å redusere klimautslipp. Faulkner, som er formann i fokusgruppen, sier han venter at disse tiltakene sil settes ut i livet av operatører og leverandører verden over.

Andre store IT-selskaper som har vært med på arbeidet til fokusgruppen, og som lover å følge det opp, er japanske NTT og amerikanske Cisco.

Svært mange IT-selskaper vil trolig ikke lenger kunne framheve sin grønne profil dersom de går inn på standardene som ITU foreslår.

Et eksempel er Dell, som erklærte seg karbonnøytral etter å ha satt opp et klimaregnskap i balanse for regnskapsåret 2007–2008. I dette regnskapet ble utslipp knyttet til eget strømforbruk, reiser og firmabiler, kompensert gjennom klimakvoter. Dell utelot utslipp fra selskapets leverandører, utslipp knyttet til frakt av komponenter fram til sine produksjonsanlegg, og utslipp knyttet til å levere pc-er og servere til kundene. Det strider mot ITUs krav om at karbonutslipp må beregnes med utgangspunkt i IKT-produkters fulle levetid.

Fra 8. til 10. juli i år vil ITU organisere sin tredje internasjonale samling om IKT og klima, i Ecuadors hovedstad Quito: Symposium on ICTs and Climate Change.

    Les også:

Til toppen