Gjør ethvert Windows-program virtuelt

SoftGrid 4.0 lover alle bedrifter forenklet håndtering av alle slags Windows-applikasjoner.

Gjør ethvert Windows-program virtuelt

SoftGrid 4.0 lover alle bedrifter forenklet håndtering av alle slags Windows-applikasjoner.

Softricity har lansert versjon 4.0 av sitt verktøy SoftGrid for å virtualisere applikasjoner. SoftGrid gjør at bedrifter kan sentralisere alle brukeres tilgang til applikasjoner, og sørge for at alle brukere alltid kjører de versjonene som IT-avdelingen bestemmer, også på sine hjemme-PC-er hvis disse skal brukes til å arbeide hjemme.

    Les også:

Versjon 4.0 er utviklet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra mange hundre brukere. SoftGrid ble lansert i 2001, og har siden solgt 350 000 lisenser, hvorav 70 prosent skal være i produksjon. I Norge er det solgt 17 000 lisenser.

Hovedpoenget med Softricity er at applikasjoner ikke installeres på lokale PC-er på normal måte, men ved at filene streames fra en server etter behov, og kontrolleres av en lokal SoftGrid-klient.

Sett fra den lokale Windows-installasjonen er applikasjonen ikke tilstede: De er blant annet ikke oppført i Windows Registry. Brukeren, derimot, ser ingen forskjell.

Kommer det en oppgradering til en bestemt PC-applikasjon, installeres den på en sentral server. Ved pålogging varsles den lokale SoftGrid-klienten at applikasjonen er fornyet, og i stedet for å ty til de lokale programfilene, henter den automatisk oppgraderingen fra nettet. Brukeren merker bare at oppstarten kanskje tar marginalt lenger tid.

Ifølge Softricity innebærer oppgraderingen til versjon 4.0 så mange ytterligere forenklinger at applikasjonsvirtualisering håndteres like lett som maskinvirtualisering.

For å virtualisere en applikasjon, krever SoftGrid at IT-avdelingen kjører den gjennom en egen modul, kalt Sequencer. Denne modulen har gjennomgått en fullstendig overhaling, slik at den er i stand til å virtualisere ikke bare enhver Windows-applikasjon, men også alle Windows-tjenester som brukes av avanserte applikasjoner, og alle brukernes personlige innstillinger. Det innebærer at hvis en bruker må bytte PC, installeres alle applikasjonene vedkommende har tilgang til på den nye PC-en etter hvert som de tas i bruk, med de samme skreddersydde innstillingen som på den forrige maskinen.

SoftGrid Sequencer er videre gjort langt raskere, slik at det for eksempel tar bare 10 minutter å virtualisere hele Microsofts Office-pakke. Deretter ordnes all lokal installasjon av applikasjoner gjennom selvbetjeningsordningen, styrt av de sentralt fastsatte rettighetene.

Andre forbedringer i versjon 4.0 gjelder skalerbar og sentralisert drift. IT-avdelingen kan overta kontrollen over enhver klient i nettverket fra enhver annen klient, med de lettelsene det medfører for support og helpdesk. Videre kan virtualiserte applikasjoner oppgraderes sentralt uten at man må kople fra brukerne, og prosedyren for å overføre SoftGrids serverkonfigurasjon til en annen maskin er forenklet.

SoftGrid bidrar også til å forenkle og effektivisere store Citrix-miljøer. Norsk distributør er Commaxx.

Til toppen