Gjør forskrifter mer tilgjengelig

Regelhjelp.no skal hjelpe virksomheter med å finne fram i lover og forskrifter.

Regelhjelp.no skal hjelpe virksomheter med å finne fram i lover og forskrifter.

Regelhjelp.no er et ledd i satsingen «Et enklere Norge». Nettstedet, som ble lansert i dag, skal gi virksomhetene informasjon om hvilke offentlige krav som gjelder for dem, og den bransjen de tilhører. I stedet for å måtte lete etter forskrifter og påbud mange ulike steder, samler Regelhjelp.no materialet bransjevis. Regelverksområdene som dekkes, er arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, forurensning, industrivern, mattrygghet og produktsikkerhet.

Regelhjelp.no er utviklet av Creuna. Det benytter emnekartstandarden Topic Maps, som lar brukerne navigere assosiativt og uavhengig av vanlige hierarkiske strukturer. Det er basert på Microsoft .Net og publiseringsløsningen EpiServer fra ElektroPost.

Fem etater står bak nettstedet, som finansieres av Arbeids- og sosialdepartementet: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Statens forurensningstilsyn.

Næringslivets handelsorganisasjon og relevante bransjeorganisasjoner har deltatt aktivt i utformingen av nettstedet. Foreløpig er informasjon om regelverket samlet og lagt til rette for ti ulike bransjer. Innen 2007 skal Regelhjelp.no dekke alle bransjer i Norge.

Til toppen