Gjør hussentraler gratis for småbedrifter

Svenske Sonetel har en ny idé innen IP-telefoni: Gratis hussentraler til småbedrifter.

Gjør hussentraler gratis for småbedrifter

En ny svensk bedrift, Sonetel, vil fra høsten tilby IP-telefoni til små og mellomstore bedrifter over hele verden etter et nytt konsept: Den grunnleggende funksjonaliteten, deriblant hussentralen, er gratis. Sonetel skal tjene penger på support og på verdiøkende tjenester.

Hussentralen skal kunne installeres på en lokal server i løpet av få minutter. Alternativt kan den leveres som tjeneste over bredbånd. Brukerne kan ringe fra Sonetels egen PC-klient, fra sine mobiltelefoner eller fra stasjonære eller trådløse telefoner.

Systemet skal være operativt i løpet av høsten. Per i dag er Sonetel i gang med prøveprosjekter hos et hundretalls bedrifter.

Stammen i systemet er flere «nettsentraler» som Sonetel har opprettet på forskjellige steder i USA, Asia og Europa. Disse sentralene består av ulike typer servere: De er lagt opp slik at de kan avlaste hverandre etter behov. Den samlede kapasiteten i Sonetels globale nettverk skal tilsvare behovene til opptil 25 millioner abonnenter, heter det i materiale lagt ut på nettstedet. For brukere som velger å kjøre hussentralen på en lokal server, det Sonetel kaller «Local Phone System» fungerer selskapets sentrale system – «Central Phone System» – også som backup.

En viktig oppgave for det sentrale systemet er å formidle samtaler som må gå over tradisjonell fasttelefoni eller mobiltelefoni.

Uansett om man velger hussentralen som tjeneste over bredbånd eller som lokalt installert tjeneste, styrer kunden sitt oppsett gjennom en lokalt installert «Sonetel Client». Denne klienten omfatter også en softphone som kan kjøres på brukernes PC-er.

Klienten brukes til å sette opp kontaktlister og til å administrere lokale brukere. Skjermbildet nedenfor viser hvordan den ser ut i grensesnittet der enkeltpersoners personbruk skal administreres.

Her ser man blant annet koplingen til «tilstedeværelse», hvordan det er opplegg for talemeldinger og SMS, hvordan man kan bruke til og sette opp systemet for konferansesamtaler med mer.

Sonetel-systemet bygger på IP-telefonistandarden SIP. Det innebærer blant annet at man kan ta det i bruk også med en rekke andre apparater enn PC-er, også mobiltelefoner, vanlige trådløse telefoner, IP-telefoner, analoge telefoner med adaptere og konferansetelefoner fra leverandører som støtter SIP.

Å bruke Sonetel med mobiltelefoner som bare har GSM, forutsetter at en operatør kan sette opp mobile linjer til en IP-hussentral over SIP. Mobiltelefoner med innebygget støtte for WLAN og SIP vil kunne brukes som vanlige IP-telefoner direkte mot Sonetel-systemet.

Flere leverandører, blant dem Linksys, Siemens og Zyxel, tilbyr trådløse DECT-telefoner der basestasjonen kan koples til lokalnettet, og som støtter SIP.

Det er i overgangen mellom IP-telefoni og vanlig telefoni at Sonetel ser ut til å legge sine største forhåpninger om egen fortjeneste.

Her har nemlig brukeren to alternativer: Man kan kjøpe en SIP-gateway som konverterer mellom IP og analog telefoni, og som koples mellom lokalnettet og de analoge telefonlinjene. Sonetel-klienten har en veiviser som skal forenkle oppsettet av denne overgangen (gateway). Man kan velge mellom modeller fra for eksempel Linksys, Cisco og Mediatrix.

Alternativt kan man dumpe de gamle analoge telefonlinjene helt, og bruke Sonetel til å formidle samtaler til det man ønsker av operatører. En norsk bedrift som ringer ofte til California, kan for eksempel være tjent med å aktivere Sonetel-forbindelser til lokale operatører i begge land.

Her tar Sonetel seg betalt: én euro per bruker per måned.

Ønsker man å avslutte ethvert direkte kundeforhold til andre operatører, kan man kjøpe tilleggstjenester fra Sonetel, for eksempel gyldige telefonnummere og diverse tjenester som gjør både rikssamtaler og lokale samtaler rimeligere. Per i dag kan Sonetel tilby telefonnummere i over 50 land. For disse tilleggstjenestene, krever Sonetel forhåndsbetalt.

Slike tjenester gjør det blant annet mulig å opprette lokale telefonnummere i land der bedriften selv ikke er representert. Sonetel forsikrer at uansett hvordan man sprer seg, skal det alltid være like enkelt å administrere brukere og telefonnummere fra Sonetel-klienten.

Brukere som ønsker sikkerhet for at telefontjenesten alltid er tilgjengelig, kan tegne supportavtale med Sonetel: Da skal man være sikret support hele døgnet, hele uka.

Back Sonetel er gründer Henrik Thomé. Han har vært yrkesaktiv i 25 år, og har i denne perioden vært gründer i ikke mindre enn sju selskaper, hvorav Envox, Linewise og Svensk Börsinformation er de mest kjente.

Thomés uttalte mål med Sonetel er å «radikalt endre landskapet i markedet for bedriftstelefoni».