Gjør investeringer til sparetiltak

Nye tjenester og produkter innen lagring frigjør tid og penger i bedriften, lover HP.

Gjør investeringer til sparetiltak

Nye tjenester og produkter innen lagring frigjør tid og penger i bedriften, lover HP.

HP kunngjorde i går en serie produkter og tjenester innen lagring, sikkerhetskopiering og gjenoppretting, som de mener ikke bare vil senke driftskostnadene til bedrifters IT-systemer, men også forenkle tilpasningen av IT-systemene til endringsbehov i forretningen.

Ifølge Morten Meier, sjef for programvare og løsninger i HP Norge, er de nye tjenestene og produktene lagt opp med tanke på å svare til kundenes prioriteringer i krisetid: Reduserte kostnader, bedre kvalitet på leverte tjenester, redusert risiko og større smidighet i IT-systemene.

Markedssjef Kyle Fitze i HPs lagringsavdeling, viser til en fersk undersøkelse HP nettopp har fått utført blant ledende IT-folk i større bedrifter: Ikke overraskende er nær sagt alle opptatt av å redusere kostnadene. Samtidig har et flertall (56 prosent) planer om å investere i nye lagringsløsninger i år. Man vil altså ikke utelukke investeringer i en krisetid.

Fitze er opptatt av at bedrifter ikke må spare seg til fant.

– Å gjennomføre for store kutt kan skade kjerne i bedriftens helse. Ledende bedrifter risikerer å måtte møte gjenopprettingen av normale økonomiske forhold uten hensiktsmessige planer. Krisen i dag vil skille mellom framtidens vinnere og tapere. Vi vil at våre kunder skal være vinnere.

Fitze belegger sammenhengen mellom investeringer i IT og lønnsomhet ved å trekke fram denne grafen, som viser hvor stor andel av omsetningen som de mest lønnsomme bedriftene i hver bransje på IT, sammenliknet med bransjens gjennomsnittsbedrifter:

– I grove trekk forteller tallene bak denne grafen at de beste selskapene tenderer til å bruke rundt 50 prosent mer av sin omsetning på infrastruktur og IT enn middelhavstraverne.

Fra den samme undersøkelsen trekker Fitze konklusjonen at hos de ledende selskapene, er andelen av IT-utgifter som går til drift og vedlikehold mindre enn hos gjennomsnittet.

– Vi ønsker å få flere opp på et nivå hvor de kan slippe å bruke for mye bare på å holde hjulene i gang, slik at de kan disponere mer til smidige endringer og fornyelse.

HP har selv gått denne veien. Etter et treårig internt prosjekt med serverkonsolidering, lagringskonsolidering og virtualisering, er de årlige utgiftene til IT halvert, fra fire milliarder til to milliarder dollar, og andelen av IT-budsjettet som må disponeres til drift og vedlikehold er kuttet fra 70 prosent til 30 prosent.

Da er vi ved kjernen i det Fitze har å si om tjenestene og produktene HP nå lanserer på det norske markedet: Dette er det HP selv ønsket seg i 2005 for å gjennomføre sin egen snuoperasjon.

På produktsiden er det tre nyheter:

  • To nye lagringsenheter i EVA-serien, beregnet på mellomstore og store bedrifter
  • En oppgradering av plattformen for SAN-virtualisering (SVSP 2.1)
  • En oppgradering av backupverktøyet Data Protector, til 6.1

EVA («enterprise virtual array») er en serie lagringsenheter som HP lanserte for rundt åtte år siden. HPs samlede lagringstilbud heter «StorageWorks», og omfatter fem forskjellige serier: All-in-One (enkle SAN og NAS), MSA («modular smart array», presentert som «lavpris konsolidering»), LeftHand SAN (spesiell arkitektur kjøpt i 2008, basert på serverklynger i et IP-nett, rettet mot virtuelle miljøer), EVA, og XP (et OEM-produkt i den øvre enden, fra Hitachi). Ifølge Meier er det solgt 975 EVA-enheter i Norge siden den første lanseringen i 2002. I hele verden er tallet 110 000.

EVA6400 (til venstre) og EVA8400.
EVA6400 (til venstre) og EVA8400.

Fra det teknologiske synspunktet er de viktigste EVA-nyhetene at nye disker øker den samlede kapasiteten med 93 prosent, og at det er innført virtuell Raid6 for å bedre datavernet. Videre tilbyr HP flashdisker (SSD, «solid state disks»), slik at et EVA-skap kan legge opp lagring i tre ytelsesnivåer, med flashdisker i tillegg til fiber channel-disker og FATA-disker.

– SSD er fortsatt en svært dyr teknologi, men de lønner seg i miljøer med svært mange transaksjoner, forteller Fitze. – Skal man bære et høyt transaksjonsvolum med magnetiske disker, er man avhengig av å øke antallet nærmest til det maksimale. Vi målte hva et fullt utstyrt EVA-skap med 324 disker kunne tåle, sammenliknet med åtte samspilte SSD-er. Vi konstaterte at de åtte SSD-ene tålte 28 prosent større belastning. Da er det regningssvarende å investere i SSD, siden åtte SSD-er koster 25 prosent mindre enn 324 FC-disker.

Det Fitze mener er det vesentlige, er nye egenskaper i driftsprogramvaren. Den er blitt bedre til å optimalisere ytelsen og utnytte kapasiteten til hver fysisk disk. Den har også fått en rekke forbedringer som gjør bruken enklere og mer effektiv.

– Vi kan dokumentere mulige besparelser på opptil 50 prosent i lagringsadministrasjon, sammenliknet med eksisterende systemer fra oss selv og konkurrentene. EVA er i dag planetens enkleste lagringssystem å drifte.

StorageWorks SAN Virtualization Services Platform (SVSP) er HPs produkt for å samle fiber channel-baserte lagringsressurser – også fra konkurrerende leverandører som Sun, IBM og EMC – til ett felles lagringsnett hvorfra man kan fordele virtuelle lagringsvolumer til virtuelle og fysiske servere.

SVSP ble lansert i november 2008. I den nye versjonen 2.1 kan SVSP, ifølge HP, øke utnyttelsen av den fysiske kapasiteten med opptil 300 prosent, og redusere behovet for å investere i kortsiktige fysiske kapasitetsutvidelser med opp til 50 prosent.

– I stedet for å kjøpe enda flere terabytes, kan du skaffe dem ved å bedre utnytte det du har, sier Fitze. Han forklarer SVSP gjennom denne skissen:

– SVSP er en kombinasjon av maskin- og programvare. Det er to typer maskinvare. Egne svitsjer, kalt «data path modules» tar seg av selve datatransporten. Spesialiserte servere, «storage virtualization manager servers», tar seg av alle fordelings- og kontrolloppgaver. Skissen viser hvordan det skilles mellom to typer stier: Kontrollstier [control path] formidler kontrollfunksjoner mellom svitsj og kontrollenhet, mens datastier [data path] frakter data gjennom svitsj, mellom lagring og bruker. Spesialiseringen er viktig, dels for å sørge for at kontrollen aldri kommer i konflikt med datatransporten, dels for å kunne dimensjonere datatransporten riktig.

I tillegg til å samle heterogene lagringsressurser i én virtuell enhet, tilbyr SVSP driftstjenester som speiling og virtuell tilrettelegging («thin provisioning»). HP mener forsinkelsen på datastien er spesielt lav, og gir en ytelsesgevinst i forhold til konkurrerende løsninger. De omfattende driftstjenestene innebærer at man ikke er avhengig av tilleggsverktøy for å tilrettelegge blant annet fjernreplikering. Driftsverktøyet for SVSP vil i neste oppgradering få det samme Command View-grensesnittet som EVA, lover HP.

Den tredje produktnyheten i denne lanseringen er Data Protector 6.1, et verktøy for sikkerhetskopiering og gjennomretting. Ifølge HP er verktøyet spesielt kostnadseffektivt – lisensprisen er kuttet – og godt innrettet på miljøer med mange virtuelle servere. Det tilbyr åtte ulike metoder for vern av virtuelle servere under VMware, fire alternativer for deduplisering og datareduksjon, og sentral administrasjon av krypteringsnøkler. Anvendt på EVA, skal Data Protector gi nulltids backup av data replikert i virtuell lagring, uten noen form for belastning på produksjonsmiljøet.

HP supplerer de nye produktene med nye tjenester innen design av nye datasentraler, planlegging av prosjekter for konsolidering og virtualisering, og drifting av applikasjoner gjennom EDS.

    Les også:

Til toppen