Gjør karriere med «hackaton»

Startup Norway vet hvordan.

Gjør karriere med «hackaton»
Lærer bort entreprenørskap: Maja Adriaensen og Frode Jensen i Startup Norway. Bilde: Marius Jørgenrud

OSLO SENTRUM (digi.no): Startup Norway er et nytt selskap som springer ut fra det norske gründermiljøet og erfaringene fra de halvårlige Startup Weekend-samlingene som arrangeres i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

I motsetning til samlingene, som er dugnadsarbeid med frivillige ildsjeler og ledd i et globalt idealistisk nettverk, er Startup Norway en kommersiell virksomhet som driver med rådgivning. Poenget er å bruke kunnskapen de har opparbeidet om det å starte virksomhet.

- Vi trekker på erfaringene fra våre arrangementer og miljøet rundt, forteller primus motor Maja Adriaensen.

Maja er klassisk utdannet siviløkonom. Etter studiet tok hun gründerskolen i Silicon Valley og fikk sin første erfaring med å jobbe i en oppstartsbedrift. Unnskyld, startup. Her går det mye i engelsk.

Tilbake i Norge savnet hun et gründermiljø. – Jeg oppdaget fort at det ikke var noen arena som dekket behovet. Så ble jeg kjent med Frode. Det endte med at vi startet Startup Weekend og så har vi spunnet videre på det.

- Vi dekker behovene vi selv har, eller har hatt med å starte opp, sier Frode Jensen.
- Vi dekker behovene vi selv har, eller har hatt med å starte opp, sier Frode Jensen. Bilde: Marius Jørgenrud

Gründerånd

Frode Jensen er utdannet informatiker og utvikler med lang fartstid fra tyske Spreadshirt, selskapet som gjør det lett å åpne webbutikk og selge t-skjorter med egen design. Selv etter syv år var dette en oppstartsbedrift, noe han tilskriver entreprenørånden eller den eksperimentelle spiriten han opplevde der.

Hackaton

Å bidra til å skape en slik ånd og skapertrang er noe av det Startup Norway ønsker å tilby. Både i form av nettverk, rådgivning men også konkrete prosjekter. Som å arrangere interne hackatons hos bedrifter som trenger et dytt i riktig retning.

Hackaton er en slags workshop som kjennetegnes ved at det er en felles samling hvor man skal lage noe konkret i løpet av en tidsbegrenset periode, gjerne en dag eller helg.

Her kan Startup Norway bidra med planlegging, kunnskap om hvordan få inn kunder, men også trekke inn eksterne utviklere hvis bedriften mangler slik kompetanse.

- Det handler om å ta ideene, det blir ofte med bare med ideer, et steg videre. Lag egne prototyper slik at man kan vise fram hva man tenker. Det er mye sterkere enn powerpoint-slides, sier Maja Adriaensen.

- Det blir ofte bare med ideene i Norge. Ta et steg videre, oppfordrer Maja Adriaensen.
- Det blir ofte bare med ideene i Norge. Ta et steg videre, oppfordrer Maja Adriaensen. Bilde: Marius Jørgenrud

Snur på det

Hun vil også lære bort entreprenør-mindset og metoder som benyttes i oppstartsbedrifter. Metodikk med bakgrunn fra Silicon Valley og som norske selskaper i liten grad har oppdaget. Det klassiske er lean startup og customer development, sier Maja.

I enkelhet handler det om å gå ut og finne kundene dine før du bygger produktet ferdig.

- Norge har mange oppfinnere. Men vi sliter med at folk bruker mye tid på utviklingsfasen. Snu litt på det, sier Startup Norway-gründeren.

Alle kan starte en butikk på hjørnet. Det som definerer en startup er å ha et skalerbart produkt som kan nå ut internasjonalt, mener de.

- Drømmen er at ønsket om å starte noe eget ruver øverst på Universums liste over de mest attraktive arbeidsplassene, sier Frode Jensen.