Gjør klar for aksjehandel på nett

- Kartellvirksomhet gjør sitt til at kurtasjen ikke går ned. Nordmenn er for dumme og stiller ikke krav til meglerne, mener seniorpartner Knut Jørstad i Intervett AS.

Jørstad holdt klar tale i sitt foredrag på Internet World 98 torsdag formiddag:

- Nordmenn stiller ikke krav og derfor betaler de for mye, ikke bare for meglertjenester, men også hamburgere. Kurtasjen går ikke ned fordi det er et kartell i meglerbransjen. Småsparere får ikke mye service dersom de ringer et meglerhus og ber om ti aksjer. Derfor er aksjehandel over nett et bra tilbud til småsparere, mener Jørstad, som viser til at prognosene for antall transaksjoner og størrelsen på dem, langt overstiger Kredittkassens forventninger. Antall brukere er fire ganger så høyt som forventet. Foreløpig går aksjehandel på Internett via meglerhusene. I fremtiden vil det ikke være noen hindre for at vanlige folk kan handle rett mot børsen.

Norske banker er ifølge Jørstad tidlig ute med internettløsninger.

- Norske banker er lengst fremme i verden, det er det ingen tvil om. Bankverdenen i Norge og Sveits vil sette standarder på Internett, mener han.

Banktjenestene står i seg selv overfor et paradigmeskifte. I dag er det dagligvarekjedene som gir ut kontanter, ikke skrankepersonalet i bankene. I fremtiden vil bankene totalintegrere kundeforholdet mot sine forvaltningstjenester, slik at det skal bli utenkelig å bytte bank.

- Det skal bli mulig å sende digitale fakturaer, hente inn regnskapstall og skatteopplysninger, mener Jørstad. Han ser for seg at dollarkursen går rett fra nettet og inn i systemet. Som forvalter vil bankene være mer opptatt av å være sine kunders konsulent og forvalte deres økonomi, spår han.

Intervett og andre webbyråer vil etterhvert bli viktige for teknologi- og kunnskapsoverføring, mener Knut Jørstad. Han synes det er betenkelig at skrankepersonalet i banker i dag ikke får opplæring i bruk av Internett, mens de skal møte 130.000 kunder som bruker K-Banks nettjenester.

Til toppen