Gjør Midt-Norge til bredbåndsregion

Samarbeid mellom nettselskaper i Midt-Norge skal gi bedre IP-telefoni og billigere bredbånd.

Samarbeid mellom nettselskaper i Midt-Norge skal gi bedre IP-telefoni og billigere bredbånd.

Ti lokale bredbåndsleverandørene i Midt-Norge tar nå et samlet, kraftig grep om Sør-Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. Gjennom samarbeidsprosjektet RIKS vil nettselskapene tilby et regionalt nettverk som de mener vil forene høy kompetanse og kvalitet med en enestående lokalkunnskap.

Fellesnevneren for de fleste av de ti nettselskapene i RIKS-samarbeidet er at de helt eller delvis er eid av kraftselskapene i regionen. Administrasjonen av det nye prosjektet er da også lagt til E-verkenes felles innkjøpsamarbeid, Trønderkraft. Sammenkoblet vil det nye RIKS-nettverket dekke området fra Rauma, Oppdal og Røros i sør til Åfjord i nord, og omfatte ca 350 000 innbyggere.

– På kort sikt vil de ti nettselskapenes brukere merke samarbeidet i form av et bedre og utvidet tilbud når det gjelder IP-telefoni. På lengre sikt vil felles innkjøp og et samarbeid om utbygging, drifting, støttefunksjoner og tjenesteutvikling gi bedre tjenester til lavere priser, sier Stein K. Øie, markedskoordinator ved Røros E-verk og mediekontakt for RIKS-samarbeidet.

Øie mener at et lokalt sikkert nett med tilstrekkelig kapasitet vil være av stor betydning for næringsutviklingen og bosettingen i de enkelte lokalsamfunn og i Midt-Norge som region.

Per 15. mars deltar disse i RIKS-samarbeidet: Bredbånd i Trøndelag, GaulaNett, Infonett Røros, NEAS Bredbånd, Rauma Energi Bredbånd, Selbu Energiverk, NeaNett

Svorka, Tydal Kommunale Energiverk, TydalsNett og Vitnett.

Til toppen