Gjør oppdelingen Norge ikke turte

Mange mente at Telenor burde vært delt i to da selskapet ble børsnotert. Nå gjør britene det Stortinget ikke ville.

Mange mente at Telenor burde vært delt i to da selskapet ble børsnotert. Nå gjør britene det Stortinget ikke ville.

Da Televerket ble Telenor mente mange at man burde ha delt selskapet i to. Et eget selskap som eide fastlinjenettet ville ha skapt mer rettferdig konkurranse for alle Telenor-konkurrenter.

I årene etter fristillingen ble det en rekke rettssaker om prisingen av Telenors tjenester og linjer, hvorav noen ennå ikke er avgjort. I dag må Telenors konkurrenter på blant annet bredbånd leie tilgang til alle linjene inn til landets husstander.

Nå gjennomfører britene akkurat dette foreslåtte skillet. Og det britiske forslaget er et kompromiss mange kanskje kunne ha levd med i Norge.

Gamle British Telecom skal skille ut sitt fastnett i et eget selskap for å sikre tilgang på jevnere vilkår. British Telecom har gått med på forslaget som kommer fra det engelske teletilsynet Ofcom.

Samtidig setter man ned leieprisene på en rekke typer linjer og tjenester.

Analyseselskapet Ovum mener BTs forslag er et langt skritt i riktig retning, men spørsmålet er hvor frittstående det nye selskapet egentlig blir. For eier vil fortsatt være BT, selv om man får en egen ledelse og et eget styre.

Til toppen