Gjør papirutgaven av svensk storavis interaktiv

Det er ikke bare den svenske regionsavisen Sundsvalls Tidning som har tent på idéen om å tilby leseren lesepenner og strekkodere. Nå planlegger Bonnier-eide Dagens Nyheter å lage et testpanel som blant annet vil kunne kartlegge leservanene til papiravisleserne.

Det er ikke bare den svenske regionsavisen Sundsvalls Tidning som har tent på idéen om å tilby leseren lesepenner og strekkodere. Nå planlegger Bonnier-eide Dagens Nyheter å lage et testpanel som blant annet vil kunne kartlegge leservanene til papiravisleserne.

digi.no skrev for et par uker siden om et prosjekt som var satt i gang av en svensk lokalavis i Sverige, Sundsvalls Tidning. Avisen ville gjerne prøve å få koplet lesere av papirutgaven til Internett og kom opp med idéen om en leserpenn som skal skanne inn en strekkode for hver artikkel.

Svenåke Bostrøm, mannen bak prosjektet, ble tildelt en pris for idéen som også kan overføres til mobiltelefoner og lommedatamaskiner. Bostrøm mener at det vil være enkelt for en leser av en papirutgave av en avis å lagre en mengde koder på nyhetsartikler og bakgrunnstoff man finner interessant og for eksempel lage sitt eget arkiv online.

Avisartikler i infrarødt format
Nå planlegger den svenske riksdekkende avisen Dagens Nyheter, som eies av Nordens største mediehus Bonnier, et prøveprosjekt med et testpanel på mellom 500 og 1.000 svensker.


Dagens Media skriver at DN med dette prosjektet ønsker å øke interaktiviteten mellom Internett og papirutgaven. Dagens Nyheter, som er Sveriges største morgenavis, har vært på web siden desember 1994.

I "Lesepennprosjektet" er både annonseavdelingen og redaksjonen involvert. Leserne kan derfor få informasjon om et tilbud fra en annonsørs hjemmeside eller en demonstrasjon av et produkt. Leserne skal også kunne bestille varer direkte ved å bruke strekkodeleseren på sin egen datamaskin etter å ha lest avisen.

Redaksjonen ser på sin side for seg at testpanelet kan brukes som et utvalg som kan kartlegge hvordan leserne bruker papirutgaven.

Ifølge internettutgaven av Dagens Media bygger DNs prosjekt på teknologi fra amerikanske Jump Technology, og en beslutning om prosjektet skal fattes i løpet av høsten.

Til toppen