Gjør plass for Javagator

I 1998 vil Sun og Netscape lansere fellesproduktet Javagator, en nettleser som svarer til spesifikasjonene i 100% Pure Java.

Javagator vil ha Suns HotJava nettleser som sin kjerne, selv om dagens HotJava ennå ikke svarer til spesifikasjonene til 100% Pure Java, skriver tidsskriftet JavaWorld. HotJava-leseren er også foreløpig begrenset til å lese HTML-sider på sin egen server - lenger kan den ikke streife.

Javagator skal utgjøre nettleseren i Suns WebTop klientpakke som vil nå markedet i mars neste år.

En fullt ut konform Java-basert nettleser er påkrevet i forbindelse med planene om rimelige NC-er i morgendagens nettverk. Tidsskriftet skriver at utviklingsarbeidet med Javagator skjer sammen med andre felles prosjekter mellom Netscape, Sun og IBM ved et nytt Java Porting and Tuning Center i Cupertino i California. Senteret ble kunngjort for to uker siden på Java Internet Business Expo i New York.

Blant disse felles prosjektene er Java Development Kit, der versjon 1.1 gjennomgår en siste finjustering, samtidig med at versjon 1.2 er under utvikling.

Et annet er en HTML JavaBean som skal sikre at HTML-sider vises likt på enhver datamaskin med en JVM (Java Virtual Machine).

Tidsskjemaet for Javagator og Java Development Kit innebærer at organisasjoner ikke vil kunne begynne å legge om til rene Java-miljøer før tidligst seinhøstes 1998.

Til toppen