Gjør Skype tilgjengelig for mange mobiler

Skype betatester en Java-basert klient som kan kjøres på et stort antall mobiler.

Gjør Skype tilgjengelig for mange mobiler

Skype betatester en Java-basert klient som kan kjøres på et stort antall mobiler.

IP-telefoniselskapet Skype kunngjorde i dag at selskapet ønsker å gjøre selskapet klientprogramvare tilgjengelig for flere mobiltelefoner. Derfor har selskapet nå sluppet en betaversjon av en Java-basert mobilklient som skal fungere på rundt 50 av de mest populære modellene fra Motorola, Nokia, Samsung og Sony Ericsson. Flere mobiler skal støttes i løpet av kort tid.

Klienten skal ha et brukergrensesnitt som har mye felles med PC-utgaven. Funksjoner for chat, gruppechat og indikator for tilstedeværelse er inkludert. Det skal også være støtte for Skype-to-Skype- og SkypeOut-anrop, men foreløpig med noen begrensninger. Mottak av samtaler fra andre Skype-brukere og via SkypeIn er en frivillig tilleggstjeneste.

Den nye klienten, Skype for your mobile, er tilgjengelig over hele verden i en begrenset utgave. Denne inkluderer kontakter, tilstedeværelsesindikator, chat, gruppechat, kontoinnstillinger, og mulighet til å motta Skype og SkypeIn anrop.

Den komplette utgaven, som inkluderer Skype-to-Skype og SkypeOut anrop fra mobiltelefoner, er foreløpig bare tilgjengelig i Brasil (Rio de Janeiro), Danmark, Estland, Finland, Hong Kong, Polen, Sverige og Storbritannia.

Det er ventet at den nåværende betaperioden vil vare i flere måneder.

Betaversjonen er tilgjengelig på denne siden, enten via en PC eller direkte med mobiltelefonen.

På mobilen vil Skype normalt bruke mobilnettet for overføring av data. Desto lenger brukeren er pålogget, desto flere Skype-kontakter man har, eller desto lenger man chatter med en annen Skype-bruker, desto mer data vil man bruke.

For å muliggjøre en applikasjon i lettvektsformat så vil mobilutgaven av Skype benytte seg av den ordinære mobile stemmenettverksforbindelsen i de første og siste etappene av anrop med Skype, SkypeOut og SkypeIn, og Internett for de resterende etappene.

Til toppen