Gjør «Windows Live» mer helhetlig

Microsoft gjør Windows Live til mer enn bare en pakke med uavhengige tjenester.

Gjør «Windows Live» mer helhetlig

Microsoft gjør Windows Live til mer enn bare en pakke med uavhengige tjenester.

Styrte lekkasjer til amerikansk presse går ut på at Microsoft i løpet av denne uken vil lansere en vesentlig utvidelse til «Windows Live»-tjenestene.

Windows Live er en serie nettjenester som til dels leveres gjennom egne små Windows-programmer.

Hittil har man måttet installere disse tjenestene hver for seg. Nyheten som Microsoft vil lansere denne uken er et felles installasjonsprogram for alle Windows Live-tjenestene.

Programmet vil tilbys på Windows Live-nettstedet. Det kan brukes til å installere alle, eller et valgfritt utvalg av tjenestene.

Blant applikasjonene som vil gjøres tilgjengelig gjennom «Windows Live Services Installer» er fotodelingstjenesten Windows Live Photo Gallery, e-posttjenesten Windows Live Mail, lynmelderen Windows Live Messenger, og sikkerhetstjenesten Windows Live OneCare Family Safety.

Det nevnes også en egen tekstbehandler spesielt beregnet på bloggere: Windows Live Writer.

To nylig kunngjorte Windows Live-tjenester vil derimot inntil videre ikke tilbys gjennom den nye fellespakken: lagringstjenesten SkyDrive som i dag tilbyr utvalgte testere 500 megabytes online lagring, og FolderShare som tilbyr synkronisering av filmapper mellom flere PC-er, også Apple Mac.

Microsoft understreker at Windows Live-tjenestene også skal gjelde andre klienter enn PC-er, for eksempel mobiltelefoner. Det er ikke sagt noe om hvordan det nye installasjonsprogram skal fungere i forhold til slike klienter.

    Les også:

Til toppen