Gjør «Windows Live» mer helhetlig

Microsoft gjør Windows Live til mer enn bare en pakke med uavhengige tjenester.

Styrte lekkasjer til amerikansk presse går ut på at Microsoft i løpet av denne uken vil lansere en vesentlig utvidelse til «Windows Live»-tjenestene.

Windows Live er en serie nettjenester som til dels leveres gjennom egne små Windows-programmer.

Hittil har man måttet installere disse tjenestene hver for seg. Nyheten som Microsoft vil lansere denne uken er et felles installasjonsprogram for alle Windows Live-tjenestene.

Programmet vil tilbys på Windows Live-nettstedet. Det kan brukes til å installere alle, eller et valgfritt utvalg av tjenestene.

Blant applikasjonene som vil gjøres tilgjengelig gjennom «Windows Live Services Installer» er fotodelingstjenesten Windows Live Photo Gallery, e-posttjenesten Windows Live Mail, lynmelderen Windows Live Messenger, og sikkerhetstjenesten Windows Live OneCare Family Safety.

Det nevnes også en egen tekstbehandler spesielt beregnet på bloggere: Windows Live Writer.

To nylig kunngjorte Windows Live-tjenester vil derimot inntil videre ikke tilbys gjennom den nye fellespakken: lagringstjenesten SkyDrive som i dag tilbyr utvalgte testere 500 megabytes online lagring, og FolderShare som tilbyr synkronisering av filmapper mellom flere PC-er, også Apple Mac.

Microsoft understreker at Windows Live-tjenestene også skal gjelde andre klienter enn PC-er, for eksempel mobiltelefoner. Det er ikke sagt noe om hvordan det nye installasjonsprogram skal fungere i forhold til slike klienter.

    Les også:

Til toppen