Gjøvik krever senter for informasjonssikkerhet

Gjøvik har meldt seg på konkurransen om å bli norsk hovedstad for informasjonssikkerhet.

Gjøvik har meldt seg på konkurransen om å bli norsk hovedstad for informasjonssikkerhet.

Regjeringen har informasjonssikkerhet som ett av sine satsningsområder fram mot 2010. Senter for informasjonssikkerhet har vært et treårig prøveprosjekt lagt til Sintef-miljøet i Trondheim.

I løpet av våren skal det avgjøres hvor SIS skal videreføres.

– Vi i Bluelight mener å ha den nødvendige kompetansen til å være arena for dette senteret, og at Gjøvik kunnskapspark bør være operatør for den forestående reetableringen og videreføringen av SIS, sier Svein E. Pettersen i Gjøvik kunnskapspark til Oppland Arbeiderblad.

Pettersen er prosjektleder for Bluelight som er innovasjonsnettverket og næringsklyngen innenfor informasjonssikkerhet med utgangspunkt i prosjektet Innlandet 2010.

Han mener informasjonssikkerhet er en av de viktigste brikkene som må på plass for å modernisere offentlig sektor, og at Bluelight-nettverket utgjør en viktig brikke for Moderniseringsdepartementet.

Innlandet 2010 er et av ti prosjekter som inngår i regjeringens satsning, og det skal utarbeides et plandokument for hvordan nyskapningen i innlandet kan økes fram mot 2010.

Bluelight har søkt status som nasjonalt ekspertsenter basert på kjernemiljøet ved Høgskolen i Gjøvik, og mener dette vil gi store muligheter i et samspill med SIS.

– Vi ser på etableringen av et nasjonalt ekspertsenter som et viktig element i videreutviklingen av nærings- og kompetansemiljøet innenfor informasjonssikkerhet som bygges i Innlandet. Et CoE vil være et naturlig overbygg og operatør for blant annet SIS, NISlab og foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet (KInS), sier Pettersen til lokalavisen.

Bluelight-nettverket har konkurranse om å bli operatør for SIS av blant annet Sintef-miljøet i Trondheim, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet på Kolsås og Post- og teletilsynet.

Gjøvik er godt egnet som sikkerhetshovedstad blant annet på grunn av Høgskolen i Gjøvik som i dag tilbyr master- og bachelorgrad i informasjonssikkerhet, og som har ambisjoner om egen doktorgradsutdanning innen et par år, argumenterer prosjektlederen.

Høgskolen har fem professorer/førsteamanuenser og en rekke doktorgradstipendiater i miljøet. I tillegg har vi i underkant av 80 master-studenter på ulike kull, påpeker Pettersen.

Han understreker også at det allerede er fagmiljøer innen informasjonssikkerhet på de fleste større stedene i Innlandet, både i Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Kongsvinger.

Til toppen