- Glad for EU-strid

Fortsatt fem års klagefrist på mobilen hvis forbrukerombud Bjørn Erik Thon får det som han vil.

- Glad for EU-strid

Fortsatt fem års klagefrist på mobilen hvis forbrukerombud Bjørn Erik Thon får det som han vil.

Det foreslåtte EU-direktivet om felles regelverk for forbrukerrettigheter for de 27 medlemslandene, samt de tre EØS-landene, møter motstand.

Forbrukerombudet Bjørn Erik Thon håper nå at motstanden fra de europeiske landene får EU til å snu i sitt forslag.

- Vi har lenge vært skeptiske til dette forslaget, og er glad for at det møter motstand. Mange europeiske land har lengre klagefrist enn Norge med både seks og sju år, mens Finland har ikke frist i det hele tatt, sier Thon til digi.no.

Forbrukerorganisasjoner over hele Europa har vært i opprør etter at forslaget til nytt forbrukerdirektiv ble kjent.

Dersom regelen går igjennom vil norske forbrukere få endret reklamasjonsfrist fra fem år i dag til to år.

Mobiltelefoner har de siste årene toppet klagene hos Forbrukerrådet. EE-bransjen (Elektro- og Elektronikkbransjen), som har alle de store mobilprodusentene som medlemmer, har lenge hatt som en hjertesak å få igjennom to års klagefrist på mobilkjøp.

EU har utsatt behandlingen av det nye forbrukerdirektivet til etter sommeren.

Forbrukerombudet Bjørn Erik Thon håper nå at motstanden fra de europeiske landene får EU til å snu i sitt forslag.

Komiteen som forbereder saken før den skal opp i parlamentet, har innsett at motstanden er for stor til at de kan presse dette gjennom før parlamentet tar ferie.

Forbrukerne i Norge ikke er de eneste som mister rettigheter dersom det foreslåtte direktivet blir vedtatt. Nederland, England, Irland, Skotland, Belgia, Island, Spania og Sverige er blant landene der forbrukerne får kortere reklamasjonsrett.

Går forslaget igjennom vil også rettighetene ved kjøp av nybygde hytter/boliger bli kraftig rammet ved at forbrukerne ikke vil ha mulighet til å ilegge utbygger dagbøter eller holde tilbake penger om ikke varen er levert.

    Les også:

Til toppen