JUSS OG SAMFUNN

Glansperioden over for Silicon Valley

Krisen slår ekstra hardt ut, og lokale ledere frykter varig tap av kapital og kompetanse.

Silicon Valley er i ferd med å miste statusen som sentrum for IT og fornyelse i verden.
Silicon Valley er i ferd med å miste statusen som sentrum for IT og fornyelse i verden.
16. feb. 2010 - 16:07

Silicon Valley betegner et geografisk område fordelt på både øst- og vestbredden av San Francisco-bukten, samt området sør. Det omfatter fylkene («counties») Santa Clara og San Mateo, samt deler av fylkene Alameda og Santa Cruz. Det dekker i under kant av 5000 kvadratkilometer, med en befolkning på 2,9 millioner. 1,3 millioner er i arbeid, og tjente i snitt i overkant av 75 000 dollar hver, tilsvarende 460 000 kroner.

Etter amerikansk klassifisering av etnisk bakgrunn, klassifiseres 40 prosent av befolkningen som «hvit, ikke-hispanisk», 29 prosent er av asiatisk opprinnelse, 25 prosent er hispaniske og under 3 prosent har afrikansk opphav. 48 prosent bruker et annet språk enn engelsk hjemme og 36 prosent er født i et annet land enn USA.

Silicon Valley er i ferd med å miste statusen som sentrum for IT og fornyelse i verden.
Silicon Valley er i ferd med å miste statusen som sentrum for IT og fornyelse i verden.

Gjennom 60 år har Silicon Valley stått for økonomisk vekst gjennom informasjonsteknologi, og vært et symbol på IT-optimisme.

I årets Index of Silicon Valley, en rapport utarbeidet av to ideelle organisasjoner, Joint Venture Silicon Valley Network og Silicon Valley Community Foundation, slår lokale ledere fast at området kan være i ferd med å havne blant globaliseringens tapere. Krisen slår hard ut, arbeidsløsheten øker, og tilgang til kapital, kompetanse og gode ideer er i ferd med å tørke inn.

– Vårt område er inne i en ny æra med usikkerhet, der vår evne til å tiltrekke oss de beste, finansiere fornyelse og forsvare en anstendig livsstil ikke lenger er en selvfølge, sier Emmet D. Carson, leder for Silicon Valley Community Foundation, i en pressemelding om rapporten.

Det siste året er 90 000 arbeidsplasser tapt. Arbeidsløsheten er større landsgjennomsnittet i USA og områdets verste siden 2005. Tallet på registrerte patenter faller. Oppstartselskaper får ikke lenger kapital. Det er 33 prosent mer ledige kontorarealer enn for et år siden, og gjennomsnittsinntekten har falt fem prosent.

Til og med bilbruken er i tilbakegang: Det gjennomsnittlige årlige forbruket av drivstoff per innbygger er 190 liter lavere enn i resten av California, stikk motsatt situasjonen i 2000. Siden 2002 er gjennomsnittlig årlig kjørelengde per kjøretøy redusert med 14 prosent.

De lokale lederne er svært bevisst at vekst er avhengig av at man tiltrekker kompetanse fra utlandet.

I rapporten heter det at Silicon Valley er mer avhengig av utenlandsk kompetanse enn noen sinne, særlig innen vitenskap og teknologi. Avhengigheten skjerpes av det faktum at både California og USA investerer stadig mindre i høyere utdanning.

Uavhengig av finanskrisen, bidrar to faktorer til å gjøre det vanskelig for Silicon Valley å fortsette å tiltrekke talentfulle utlendinger i samme grad som tidligere. Det ene er det rapporten beskriver som «tiltak USA har gjennomført i kjølvannet av 9/11», altså terrorangrepene 11. september 2001. Det andre er at de to største kildene til utenlandsk kompetanse, Kina og India, nå opplever kraftig økonomisk vekst, og følgelig er i stand til å tilby sine talenter stadig bedre vilkår og muligheter.

En vesentlig forklaring på at Silicon Valley i sin tid ble et dynamisk vekstområde, er betydelige offentlige subsidier til forskning og utvikling, spesielt knyttet til forsvarsindustri, romfart og Internett, sier Carson i en kommentar til nyhetsbyrået AP.

De siste femten årene har private kilder til kapital tatt over, men nå har disse tørket inn, og området må igjen konkurrere om offentlige midler.

– Føderale myndigheter er igjen den største investoren innen fornyelse og grunnforskning. Men Silicon Valley trekker ikke til seg offentlige midler av betydning, og har heller ikke gjort det på lang tid, heter det i rapporten.

I det siste har føderale myndigheter bevilget enorme beløp til ulike høyteknologiformål. Silicon Valley har ikke maktet å kare til seg annet enn smuler:

  • Av to milliarder dollar til utvikling av batterier til elektriske kjøretøy, har ingen gått til Silicon Valley.
  • Av 184 millioner dollar øremerket energilagring, nådde Silicon Valley-bedrifter bare opp til 4 millioner dollar.
  • Av 3,5 milliarder dollar til teknologi for intelligente samordningsnett i strømforsyningen, har ingen gått til bedrifter i Silicon Valley.
  • Det er bevilget 16 milliarder dollar til forskning og utvikling innen energieffektivisering og fornybar energi. Bedrifter i Silicon Valley får bare 38 millioner dollar av disse midlene.

Rapporten legger til at privat kapital i stigende grad orienterer seg vekk fra programvare og halvlederelektronikk, til fordel for bioteknologi, energi, helseteknologi og medier.

– Investeringsnivået fortsetter å falle, og private investorer har generelt sett ikke realisert noe utbytte av betydning det siste tiåret.

Delstaten Californias politiske ledelse, anført av guvernør Arnold Schwarzenegger, får sitt pass påskrevet i rapporten:

– Californias budsjettkrise og den politiske lammelsen i [delstatens hovedstad] Sacramento er direkte ødeleggende for områdets evne til å utdanne arbeidskraft, sørge for kritisk infrastruktur, opprettholde livskvalitet og holde tritt med talentracet i andre regioner, heter det.

Konklusjonen har disse formuleringene:

– Det er klart at dette er ingen tid for selvtilfredshet. Mens vår region tidligere har nytt mange fordeler, krever framtidig framgang at vi tenker utover mye vi tar for gitt i dag. Vi må organisere oss annerledes, trekke mer skarpsindighet fra befolkningen og utforme nye partnerskap slik at vi kan konkurrere globalt. Våre sårbarheter innebærer ikke at det er slutt på de gode tidene i Silicon Valley. Men det er klart av vår region er utsatt for risiko.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.