Glede for IKT-satsing, misnøye med skatt

DnD-sjef Svein Stavelin er fornøyd med at regjeringen satser på mobilt Internett, bredbånd og IKT-etterutdanning av lærere. Derimot er han ikke spesielt fornøyd med at det ikke skjer noe med utbytte- eller opsjonsbeskatningen.

Den Norske Dataforening (DnD) diskuterte statsbudsjettet på et styremøte torsdag og styreleder, Svein Stavelin sier til digi.no at foreningen er positivt overraskelser i forslaget.

Han nevner både satsingen på mobilt Internett og utbyggingen av bredbånd, samt styrkingen av IT i utdanning og forskning, med blant annet IKT-etterutdanning av lærere. - Dessuten er de forskningsprogrammene som er iverksatt i fjor og år på minst samme nivå, sier Stavelin.

Han er derimot skuffet over rammevilkårene som er ganske sentrale for hele IT-næringen.

- Opsjonsbeskatningen er jo en tragedie, utbyggeskatten endres ikke, og regjeringen går bort fra en avtale med mellompartiene om å fjerne investeringsavgiften fra 1. april. Regjeringen foreslår nå at den fjernes 1. oktober 2002 i stedet.

Det er en stund til vi når snittet for FoU-satsing innen OECD og de andre nordiske landene ligger fortsatt foran, men det som nå er presentert er slett ikke så verst, sier han.

- En kan alltid si at tingene kunne ha vært bedre men alt i alt er vi gledelig overrasket, sier Stavelin.

Til toppen