Glede over godt norsk IT-år

Per Morten Hoff og IKT-Norge oppsummerer 2005 som et godt år, og venter mer vekst i 2006.

IKT-Norge oppsummerer 2005 som et godt år, sier generalsekretær Per Morten Hoff i en pressemelding, godt for både næringen og organisasjonen.

– At vi får stadig flere medlemmer og ikke minst at vi greier å tiltrekke oss de toneangivende aktørene i norsk IKT-næring er svært gledelig og et bevis på at vi jobber med de riktige sakene, sier Hoff.

Noen av de nye medlemmene Hoff gleder seg over er etablerte aktører innen områder som IP-telefoni og åpen kildekode, blant annet Linpro og Skolelinux.

I 2004 hadde IKT-Norges medlemmer en samlet omsetning på 137 milliarder kroner. Prognosen for veksten i 2005 er oppjustert fra fire prosent til syv prosent.

– Det aller mest gledelige er at resultatene jevnt over ser ut til å bli langt bedre enn i 2003 og 2004. Jeg tror vi trygt kan si at næringen som en helhet har gått fra omsetningsfokus til bunnlinjefokus. Det er gledelig og en riktig prioritering, sier Hoff. – Våre medlemmer har tatt med seg lærdommen fra de vanskelige årene og den snuoperasjon som vi har vært igjennom har våre medlemmer all grunn til å være stolt av.

Hoff viser videre til at medlemsbedriftene ansetter igjen.

– 46 prosent av medlemsmassen sier at de vil øke bemanningen i 2006. Det henger sammen med vekst i oppdragsmengde og styrket bunnlinje.

Om medlemmene som har varslet kutt, har Hoff dette å si:

– Noen av medlemsbedriftene har varslet kutt i bemanningen og det skyldes i første rekke markedstilpasning innen segmenter hvor lønnsomheten har flatet ut, eller hvor bedriftene har lagt nye strategier for lønnsomhet og vekst. Dette er nok noe vi vil se stadig mer til, men alt i alt er tilgangen på ny arbeidskraft langt større enn de som faller i fra. Det får være en trøst for de som mister jobben at arbeidsmarkedet nå ser helt annerledes ut enn for bare ett til to år siden.

IKT-Norge regner med at det mot slutten av 2006 kan være mangel på arbeidskraft innen næringen. Dette medfører at mange bedrifter nå ser på tjenesteutsetting, også til lavkostland.

Medlemsbedriftene har i 2006 budsjettert med en forsiktig lønnsvekst, forteller Hoff.

– Snittallet for forventet lønnsvekst i næringen i 2006 er 3,5 prosent.

En skår i gleden er nedjusteringen av hjemme-PC-ordningen.

– Det var et nederlag som svei hardt. Vi la ned et betydelig arbeid for å få til et kompromiss, og liker dårlig at ordningen så til de grader er blitt vingeklippet. Nå arbeider vi sammen med aktørene og myndighetene for å få en best mulig ordning ut fra forutsetningene som er gitt. Jeg tror vi skal vise at næringen er tilpasningsdyktig også her.

Hoff mener organisasjonen har fått en meget god dialog med den nye regjeringen. Det nye året innledes med møter med politisk ledelse i flere av departementene.

– Vi ønsker å sette modernisering av offentlig sektor sterkere på dagsordenen, samtidig som vi ønsker å få en rask avklaring når det gjelder bredbåndsutbyggingen og en helhetlig plan for nasjonal infrastruktur. Andre hovedsaker for oss vil være satsing på innovasjon og entrepenørskap, utvikling av kunnskapssamfunnet samt økt fokus på sikkerhet, avslutter Hoff.

Til toppen