RESULTATERFINANS

Gleder seg over å ha snudd Yahoo

Toppsjef Carol Bartz melder om et solid overskudd i fjerde kvartal.

Yahoo kunngjorde i går sine regnskapstall for fjerde kvartal og for hele regnskapsåret 2009.

Sammenliknet med fjerde kvartal 2008 falt omsetningen med 4 prosent til 1,73 milliarder dollar. Driften ga et overskudd på 119 millioner dollar, mot et underskudd på 278 millioner dollar for et år siden. Nettoresultatet gikk fra minus 303 millioner dollar til pluss 153 millioner dollar.

Toppsjef Carol Bartz gleder seg spesielt over at inntekter fra søkrelaterte annonser økte sekvensielt – 26 prosent – for første gang siden tredje kvartal 2008. Hun mener fjerde kvartal er en sterk avslutning for et år der Yahoo har gjennomgått grunnleggende endringer. Hun tror kvartalet har gitt et løft som vil prege den videre veksten gjennom 2010.

Yahoo brukte fjerde kvartal i fjor til å føre opp ekstraordinære avskrivninger og andre utgiftsposter på over 500 millioner dollar.

Tallene for hele året viser at Bartz har fått til en kraftig heving av lønnsomheten i Yahoo. Omsetningen er 6,46 milliarder dollar, 10 prosent lavere enn i 2008. Nettoresultatet er bedret med 43 prosent, til 598 millioner dollar.

En vesentlig begivenhet for Yahoo i fjor var underskrivingen av en avtale med Microsoft som samarbeid innen søk. Avtalen granskes fortsatt av amerikanske myndigheter, og ventes å tre i kraft når offentlig godkjenning er gitt, antakelig i løpet av få uker. Utgifter knyttet til avtalen er bokført i fjerde kvartal, der de i følge Yahoo svekker nettoresultatet med i overkant av 25 prosent. Poenget med Microsoft-avtalen, sett fra Yahoos side, er å øke inntektene fra søkrelaterte annonser uten å måtte investere i ny teknologi.

Et interessant tegn på at Yahoo er i vekst er at staben ble økt med 700 årsverk i løpet av fjerde kvartal. 250 av disse stammer fra to ulike oppkjøp, henholdsvis det arabiske nettsamfunnet Maktoob og fototjenesten Xoopit.

    Les også:

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.