BEDRIFTSTEKNOLOGI

Glem lokal telekonkurranse

Trodde du at det blir billigere å ringe lokalt fra årsskiftet fordi telemarkedet da blir fullstendig deregulert? Glem det. Med utsikter til negative eller svært lave marginer vil de færreste operatører overhode vurdere å kaste seg inn på lokaltelefonimarkedet.

Øystein Kvistad
25. juni 1997 - 16:59

Dette må bli konklusjonen etter at Telenor i dag offentliggjorde sine vilkår og priser for samtrafikk med andre teleoperatører for vanlige telefonitjenester i fastnettet fra 1. januar 1998.

Telenor har allerede innledet dialog med operatørene Telia, Tele2, Global One og NetCom - sistnevnte er forsåvidt allerede kunde - om den praktiske realiseringen av de grunnleggende taletjenestene som skal tilbys fra nyttår, og reelle forhandlinger vil kunne starte i august.

Skjønt - reelle forhandlinger er strengt tatt en noe misvisende begrepsbruk. Ifølge konserndirektør Magnus Dokset vil Telenor møte sine konkurrerende operatører med beskjeden "take it or leave it!" når statsaksjeselskapet legger frem sine vilkår og priser for samtrafikk med andre fastnettoperatører.

- Vårt regnestykke er enkelt og det har en fasit. Vi har kort og greit lagt oss på et kostnadsnivå for terminering som er basert på selvkost, sier Dokset.

Terminering skjer når en kunde hos en annen teleoperatør ringer en kunde i Telenors nett. Telenor formidler samtalen fra tilknytningspunktet til Telenors kunde for teleoperatørens regning. Termineringsmulighet er kort sagt en forutsetning for at nye operatører skal kunne konkurrere.

Telenor vil bygge videre på den ordningen som er fastsatt på mobilområdet for terminering. Ordningen er slik at Norge er delt inn i 11 samtrafikkområder, og i hvert samtrafikkområde er det ett til tre (geografiske) steder der aktørene kan kople sine nett sammen. Prisene til operatør vil så avhenge av om operatøren nås innenfor eller utenfor samtrafikkområdet (Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tønsberg, Sarpsborg, Oslo eller Gjøvik).

- Med utgangspunkt i denne områdeinndelingen og Telenors egne kostnadsorienterte priser, vil vi tilby terminering innenfor samtrafikkområde til en startpris på 13 øre og en minuttpris på dagtid på 15 øre. Minuttprisen på kveldstid blir 10 øre. Er det snakk om terminering utenfor samtrafikkområdet blir minuttprisen på dagtid 21 øre, mens kveldsprisen blir 16 øre per minutt. Startprisen på 13 øre ligger fast, opplyser Dokset.

Konsekvensen av denne prisingen er at eventuelle nye operatører - om de har tilknytning i det samtrafikkområdet der samtalen termineres eller ei - neppe vil finne marginene interessante nok til å ta opp konkurransen med Telenor. Med forespeilede marginer fra typisk kr. 0 (lokalsamtale kveld) til kr. 1,56 (fjernsamtale dag) for en fire minutter lang samtale i Norge, sier dette seg selv. Først når det blir snakk om samtaler til f.eks. Sverige, med en operatørmargin på kr. 5,55 - eller Roma (kr. 14,52), begynner marginene å bli interessante. (For ordens skyld: Begge disse er Telenors egne priseksempler der operatøren har tilknytning i det samtrafikkområdet der samtalen termineres.)

- Vi ønsker å legge til rette for et godt fungerende åpent norsk telemarked, sier Telenors konsernsjef Tormod Hermansen, som legger til at "samtrafikk med andre fastnettoperatører i Norge er ny og upløyd mark for mange, også for Telenor, og vi går til forhandlingen med våre nye konkurrenter med et åpent sinn, og er innstilt på sunn konkurranse på like vilkår".

Dersom Telenor får gjennomslag for de kostnadsmodellene selskapet nå skisserer for sine nye konkurrenter, kan konsernsjefen se konkurransesituasjonen på hjemmemarkedet lyst i møte. Verre blir det å holde posisjonen innen internasjonal telefoni, der marginene påviselig er betydelig større og dermed også konkurrentenes interesse.

Med åpningen av samtrafikk i fastnettet fra nyttår utsettes Telenor for konkurranse på et marked som i fjor utfjorde ti milliarder kroner av konsernets samlede omsetning på 22 milliarder. På spørsmål om hvor store markedsandeler Telenor regner med å tape som følge av den nye konkurransen, svarer konserndirektør Jon Fredrik Baksaas at det er Telenors målsetting å være ledende i Norge også etter år 2000.

- Taper vi 40 prosent over natta er det alvorlig - det er for mye - men 30 prosent kan vi tåle. Om vi havner på en markedsandel på 70 prosent får vi se, sier Baksaas, som lar det skinne gjennom at det er en minimumsmålsetting.

- Konkurranse slår ut så forskjellig på ulike områder. Da vi fikk konkurranse på teleutstyrssiden opplevde vi at prisen på telefonsentraler nesten over natta raste med 60 prosent, og vi vet jo hvilke konsekvenser det fikk for daværende TBK. På mobilsiden har utviklingen vært en helt annen, med sterk kundetilvekst og gode marginer. Samtidig vet vi at konkurranse som regel tvinger fram større effektivitet, og det har også Telenor godt av, sier Baksaas.

Begrepsforklaringer:

  • For å muliggjøre samtrafikk i fastnettet må de forskjellige operatørene knytte sine nett og kunder sammen. Kundene skal kunne opprette forbindelse med hverandre uansett i hvilket nett de måtte være abonnent. Dette forutsetter både fysisk og logisk sammenkobling av nett, men også avtaler mellom de enkelte teleoperatørene.
  • En kunde hos Telenor skal altså kunne ringe en hvilken som helst kunde i et annet nett i Norge eller i utlandet. Når samtalen ender i et annet nett, kalles tjenesten terminering. I dette tilfellet får kunden regning for abonnement og samtale fra Telenor - en tjeneste som allerede eksisterer mellom Telenors fastnett og mobiloperatørene.
  • Videre skal en kunde hos Telenor også kunne velge en annen operatør for spesielle samtaler, eller for all sin teletrafikk - for eksempel ved å slå et spesielt forvalgsnummer (trolig på fire siffer) foran det nummeret en ønsker kontakt med. Dette kalles originering og er nytt i forhold til den samtrafikk Telenor og mobiloperatørene har i dag. Kunden får da regning for samtalen fra den valgte operatøren, men betaler Telenor for abonnementet.
  • Telenors nett skal også kunne transportere samtaler mellom to andre operatører. Dette kalles transittering.
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.