Glemmer personvernet når de er på nett

Folk slurver med personvernet når de deltar i sosiale nettjenester, viser en undersøkelse.

Glemmer personvernet når de er på nett

Folk slurver med personvernet når de deltar i sosiale nettjenester, viser en undersøkelse.

Den offentlig støttede ideelle organisasjonen National Cyber Security Alliance (NCSA) har gjennomført en spørreundersøkelse blant 2163 voksne amerikanere som er aktive på Internett, for å kartlegge bruken av sosiale nettverkstjenester. Undersøkelsen ble gjennomført av Russell Omnibus over to uker i henholdsvis august og september i år.

Undersøkelsen er gjennomført og vektet med tanke på at svarene skal være så representative som mulig. Feilmarginen oppgis å være 2,1 prosentpoeng i hver retning for resultatene oppgitt i prosent.

MySpace og FaceBook er typiske for de sosiale nettjenestene det ble spurt om i undersøkelsen.

Myten vil ha det til at det i hovedsak er ungdom, altså fra 17 år og yngre, som bruker slike tjenester. NCSA-undersøkelsen viste at 48 prosent av de spurte – et representativt utvalg voksne amerikanere fra 18 år og oppover – brukte sosiale nettjenester jevnlig, gjennomsnittlig to timer per uke. Av de voksne brukerne, var 53 prosent over 35 år gamle.

Barns bruk av sosiale nettverk har kommet i søkelyset fordi nettverkene overvåkes av pedofile og pornografer, som bruker dem til å lokke til seg potensielle ofre.

NCSA-undersøkelsen viser at måten dem over 18 år oppfører seg på, også gjør sosiale nettverk til gullgruver for svindlere og hackere som trenger voksne ofre.

Et eksempel er at 83 prosent av de voksne brukerne villig laster ned ukjente filer som tilbys over åpne sosiale nettjenester.

Et annet er at 74 prosent har lagt ut personlig informasjon som e-postadresse, navn og fødselsdato på en måte som gjør disse opplysningene åpent tilgjengelig for alle og enhver. I noen tilfeller har voksne mennesker til og med lagt ut sitt personnummer («Social Security number»).

Denne slepphendte omgangen med personlig informasjon fører til at uforholdsmessig mange deltakere i sosiale nettverk mottar spam og svindelforsøk i sin e-post, hele 57 prosent. De er også tilsvarende godtroende i sitt forhold til dette: 31 prosent av dem som oppga å ha mottatt spam eller «phishing», sa de faktisk hadde besvart slike henvendelser. Det vil si at anslagsvis hver sjette deltaker i sosiale nettjenester svarer på spam, noe som erfaringsmessig gir dramatisk større sjanse for å utsettes for spam, svindel og ID-tyveri.

Av respondentene som jevnlig brukte sosiale nettjenester og samtidig var i jobb og disponerte en PC på jobb, sa hele 40 prosent at de var innom sosiale nettjenester i arbeidstiden.

Av andre funn i undersøkelsen (alle er vurdert som statistisk signifikante):

  • Menn og yngre voksne er mer tilbøyelige til å bruke sosiale nettjenester enn kvinner og eldre voksne
  • Yngre voksne bruker sosiale nettjenester mer intenst enn eldre
  • Medlemmer av husholdninger med inntekter under 50.000 dollar i året bruker sosiale nettjenester i større grad enn de som er rikere
  • Arbeidsløse bruker mer tid på sosiale nettjenester enn folk i jobb
  • De som er redde for datakriminalitet bruker mindre tid på sosiale nettjenester enn de fryktløse
  • Kvinner er mindre tilbøyelig enn menn til å gi alle tilgang til deres brukerprofil på sosiale nettjenester

Undersøkelsen er sponset av IT-selskapet CA. Den kan lastes ned fra NCSAs rapportside: Følg lenken under National Cyber Security Alliance Social Networking Cyber Security Survey.

    Les også:

Til toppen