Glemsk Page inntok vitneboksen på nytt

Husker angivelig lite om omstridt epost.

Glemsk Page inntok vitneboksen på nytt
Larry Page, toppsjef og medgründer i Google, svarte svært unnvikende i sitt vitnemål om hva han kjente til om behovet for lisensiering av Java-teknologien til Sun. Bilde: Google

Etter et ganske kort opphold i vitneboksen under dag to av rettssaken mellom Oracle og Google om Java-bruken i Android, fortsatte Google-toppsjef Larry Page sitt vitnemål under dag tre – altså onsdag.

Mye av utspørringen dreide seg om hva Page visste om Googles eventuelle behov for å lisensiere Java – enten fra Sun eller senere fra Oracle. Svært mye dreide seg om den mye omtalte eposten fra Google-ingeniøren Tim Lindholm, hvor det står at Google hadde undersøkt en rekke alternative teknologier for Android, og at ingen som var i nærheten av å kunne brukes i stedet for Java. I meldingen heter det også at Lindholm og hans kolleger konkluderte med at Google måtte forhandle fram en lisens for bruk av Java.

Google forsøkte lenge å hindre at denne eposten skulle kunne brukes som bevis i saken.

Allerede tirsdag svarte Page at han ikke kjenner Lindholm særlig god. På spørsmål om Page ga Lindholm noen direkte instruksjoner, svarte Page at han ikke husker. Googles advokat påpekte senere at eposten fra Lindholm stammer fra 2010.

Noe særlig rakk ikke Page å svare på under den andre dagen av rettssaken, som for en stor del er gjengitt ord for ord av Groklaw her. Groklaws gjengivelse inneholder også en del kommentarer og antagelser som ikke kan anses som nøytrale.

Onsdag fortsatte altså vitnemålet.

Det første spørsmålet som rettes til Page, ble også stilt under dag to.

– Ville det ha vært et brudd på Googles policy dersom en Google-ingeniør kopierer noen andres copyright-beskyttede eiendom?

Tirsdag svarte Page at dette er et hypotetiske spørsmål, men at det ville ha vært et problem dersom dette skjedde. På onsdag har han tydeligvis tenkt seg nærmere om. Han nevner blant annet måten Google tilbyr utdrag av opphavsrettsbeskyttede bøker og artikler som et eksempel på at det ikke er enkelt å svare ja eller nei på et slikt spørsmål. Når Oracles advokat, David Boies, forsøker å få Page til å fokusere på kildekodekopiering, sa Page ifølge Groklaw at han ikke vet nøyaktig hva som er Googles policy på det området.

På spørsmål om Page noen gang ba noen etterforske påstandene fra Oracle om at Google kopierer Oracles immaterielle eiendom, og om noen i Google noen gang har blitt straffet for å kopiere opphavsrettsbeskyttet materiale, svarte Page at han ikke husker eller kjenner til dette.

Noe senere ble Page vist flere interne Google-dokumenter som Java-lisensiering, men Page hevdet han ikke husker noen av dem.

På spørsmål om Google noen gang fikk en lisens for Java fra Sun eller Oracle, svarte Page at han ikke tror det. Han svarte videre at han ikke har noen anelse om hva Sun opphavsrettsbeskyttet eller ikke. Når det gjelder Googles egne programmeringsgrensesnitt (API-er), sa Page at han antar at alt i utgangspunktet er opphavsrettsbeskyttet.

Page ble også spurt om Android er et kritisk aktivum for Google. Han svarte at det er viktig, men vil ikke si kritisk. Han innrømmet likevel at styret i Google kan ha blitt fortalt at Android er et kritisk aktivum, men er ikke selv enig i dette.

Under krysseksamineringen blir Page spurt av Googles advokat, Robert Van Nest, om hvorfor Google investerte i Android-teknologier.

– Vi var frustrerte over å ha skapet fullt av hundrevis av telefoner som ikke fungerte. Vi ønsket våre egne greier til å fungere på dem, svarte Page, og fortsatte med å fortelle at selskapet var begeistret over å kunne løse problemet ved å kjøpe Android.

Om forhandlingene med Sun sa Page at Google ble frustrerte over takten og retningen disse tok. Derfor bestemte selskapet seg for å skaffe en fri versjon av Java, re-implementert i et renrom. Dette skal ha tatt omtrent to år.

Fordel med avtale

Page sa at det likevel ville ha vært en stor fordel om man hadde landet en avtale med Sun om Java.

– Det ville ha spart oss for mye tid og penger, sa Page. På spørsmål om hva som fikk selskapet til å velge å gjøre det hele selv, svarer Page TCK-testingen og kostnadene.

TCK-testingen dreier seg om kompatibilitet mellom ulike implementeringer av Java. Googles Dalvik-implementering av den virtuelle Java-maskinen er ikke kompatibel med andre implementeringer.

På spørsmål fra Van Nest om hva Page husker fra 2005 om API-copyrights, svarer Page at Google ikke engang tenkte på det.

– Jeg husker ikke at vi diskuterte det, sa han. Van Nest fikk Page også til at fortelle at han deltar på veldig mange møter og at Google i dag har omkring 30 000 ansatte.

En del mener nok at Page i vitnemålet har spilt mer glemsk og uvitende enn han egentlig er. CNET News skriver blant annet at Page i 2005 intervjuet alle nye ansatte i selskapet på det tidspunktet Tim Lindholm ble ansatt, i 2005. CNET News mener at Page visste godt hvem Lindholm var og skriver at han i flere år jobbet med Android som seniormedlem av teamet.

Page ble nemlig under vitnemålet spurt av Boies om en referanse til «Tim» i en epost som er blant bevisene, er Tim Lindholm. Page svarte at han ikke var sikker, men at det kunne være Lindholm.

Lindholm

Også Lindholm har nå vitnet. Dette skjedde under den fjerde dagen av rettssaken, altså torsdag. Han jobbet tidligere, mellom 1994 og 2005, for Sun og har skrevet flere bøker om Java virtuelle maskiner.

De ulike gjengivelsene av dette vitnemålet spriker en del. Groklaws gjengivelse virker noe mangelfull, men siterer Lindholm når han sier at han i liten grad har vært involvert i Android hos Google. Lindholm skal ifølge Groklaw ha sagt at han både hos Sun og Google har jobbet mest med infrastruktur, i datasentre og fokusert på effektiv utnyttelse av datasentre. Men han er også arkitekten bak J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition) – noe som fortelles i denne biografien.

ZDNets gjengivelse er ikke like ordrett, men inneholder flere detaljer om bevis som ble presentert for Lindholm. Også her gjengis det at Lindholm forklarte at han var noe involvert i Android, men at han aldri har skrevet en linje med kode eller har gjort noen beslutninger knyttet til arkitekturen. Dette strider mot CNET News beskrivelse av ham som en Android-rockestjerne.

Lindholm svarer unnvikende på det meste – spesielt om ulike eposter han skal ha skrevet eller mottatt angående Java og lisensiering.

Spesielt blir Lindholm spurt om eposten han sendte til Android-sjef Andy Rubin og andre i august 2010, hvor han skriver at Google trenger en lisens for Java fordi alle andre tekniske alternativer «suger».

På spørsmål fra Oracles advokat om han mente en lisens fra Sun, svarte Lindholm at han ikke refererte til noen spesifikk lisens.

Lindholm sa videre at han som ingeniør, og ikke advokat, oppfatter det som at API-er kan brukes fritt av andre.

Oracle skal ha planer om å kalle Larry Page tilbake til vitneboksen senere i rettssaken.

    Les også:

Les mer om: