Glimrende for design med dynamisk HTML

Macromedias Dreamweaver 2 er et verktøy for visuell programmering av websider og nettsteder. Produktet har et tiltalende grensesnitt, er enkelt å bruke og gir brukeren alt som trengs.

Macromedias Dreamweaver 2 er et verktøy for visuell programmering av websider og nettsteder. Produktet har et tiltalende grensesnitt, er enkelt å bruke og gir brukeren alt som trengs.

Macromedia kom i vinter med den andre utgaven av webdesignverktøyet Dreamweaver. Programmet består av en rekke separate svevende vinduer, omtrent som Microsofts Visual Basic for de som kjenner til det. Det sentrale vinduet er dokumentvinduet. Det er her du websidene vises etterhvert som du skaper dem.

Dette vinduet har også menyer for det fleste funksjonene i programmet, inkludert kommandoer for å åpne de forskjellige hjelpevinduene. Det finnes et hjelpevindu for omtrent alle de forskjellige hovedfunksjonene Dreamweaver støtter. Dette inkluderer blant annet stilsett, rammer, tidslinjer, lag og maler.

Tre andre viktige vinduer er objektvinduet, egenskapvinduet og snarveivinduet. Objektvinduet er en samling ikoner som peker til forskjellige typer objekter, for eksempel bilder, lag, plugins, skjemaer og skript. Egenskapvinduet viser fram egenskapene til objekter man peker på i dokumentvinduet. Her kan man også endre egenskapene. Snarveivinduet består av ikoner til andre vinduer man bruker ofte, for eksempel HTML-visning.

Dreamweaver støtter såkalt Roundtree HTML. Dette er en teknikk som sørger for at HTML-kode som skrives manuelt av brukere eller som importeres, ikke endres av programmet uten at brukeren ønsker det. Samtidig er det mulig for bruken å gjøre endringer både i WYSIWYG-modus (What You See Is What You Get) i dokumentvinduet og fortløpende se endringene som gjøres i HTML-vinduet. Og omvendt.

Det er også mulig å bruke en ekstern editor for HTML-editeringen, men da mister man denne fortløpende oppdateringen. Dreamweaver oppdager det umiddelbart hvis en HTML-fil som er åpen i verktøyet er blitt endret av et annet program.

Dreamweaver støtter både maler og stilsett. Brukeren som oppretter malene kan definere felter i malene som ikke skal være mulig å endre i dokumenter som er basert på malen. Dette hindrer andre brukere i å legge til innhold på steder hvor dette skal være standardisert.

Macromedia Dreamweaver 2 - noen av de viktigste vinduene.

Endringer som gjøres i malene, kan kringkastes til alle filer innen et lokalt nettsted som er baserte på disse.

Stilsett fungerer i Dreamweaver som en måte å redefinere tagger på. En titteltagg som for eksempel "H1" kan gis nye egenskaper, for eksempel en annen farge, størrelse eller font. Bruker man så denne taggen i HTML-koden, vil overskrifter av H1-typen kunne ha rød farge, være i kursiv og i en annen font enn resten av siden. Brukeren kan også opprette tagger med egne navn. Stilsettdefinisjonene, eller definisjonene av taggene, kan enten lagres i egne filer eller lokal i headeren på hver fil. Uansett slik bruk av stiler spare brukeren for både arbeid og mengden av kode.

Dreamweaver støtter DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language) med animerte lag. Lagene består av HTML-innhold som kan posisjoneres på eksakte posisjoner innen en webside. Et lag kan inneholde alle typer objekter en vanlig HTML-side kan inneholde, inkludert andre lag. Lagene overlapper den bakenforliggende websiden, slik at innhold som er lagt inn der på vanlig måte, kan skjules av lagene. Lagene kan også overlappe hverandre.

Lag som er definert inne i et annet lag, vil flyttes relativt til foreldrelaget hvis dette flyttes. Selv om et lag plasseres mens websiden designes, kan designeren få laget til å endre oppførsel i nettleseren. Man kan tilordne laget "behaviors", det vil si definere hvordan det skal oppføre seg i spesielle situasjoner. Blant annet kan et lag være usynlig inntil leseren holder muspekeren over det.

Ved hjelp av tidslinjene er det er det mulig å lage animasjoner uten å bruke teknikker som ActiveX eller Java. Designeren kan enten lage animasjoner ved å legge bildene i separate lag som gjøres synlige etter tur. Men man kan også få lag til å bevege seg over websiden. Dette gjøres ved å plassere laget der det skal befinne seg ved bestemte tidspunkter. For å få laget til å bevege seg langs en rett linje over websiden, trenger designeren bare å definere start- og sluttposisjonen, samt varigheten på animasjonen. Resten fikses i bakgrunnen av DHTML.

Dreamweaver 2 er godt egnet for å lage websider tilpasset forskjellige versjoner av nettleserne Netscape Navigator og Microsofts Internet Explorer. Når man oppretter et nettsted, kan man sperre bruken av funksjonalitet som ikke støttes av de valgte nettleserne. De er også mulig å sjekke et websidene på et lokalt nettsted for å se om koden overensstemmer med det som støttes av de valgte nettleserne. Eventuelle uoverensstemmelser blir godt forklart.

Håndteringen av filer innen nettstedet er også bra. I likhet med Microsoft Frontpage finnes det et filkart hvor man kan se avhengighetsforholdet mellom filene, det vil si hvilke filer som inneholder pekere de andre filene. Det er også innebygget et verktøy i Dreamweaver 2 som viser hvilke filer som har lenkeråte.

Prisen på Dreamweaver 2 er omtrent 4500 kroner inkludert mva.

Vi synes Macromedias Dreamweaver 2 virker som et utmerket program til produksjon av mindre nettsteder. Produktet har ingen innebygget støtte for databaser, noe verktøy for større nettsteder bør ha. Men Dreamweaver har mye annen spennende funksjonalitet, det lager forholdsvis pen HTML-kode. Grensesnittet er svært oversiktlig og enkelt å bruke, også for nybegynnere. Det vi er mest misfornøyde med er prisen. Et produkt som må regnes som et verktøy for mindre bedrifter og privatpersoner, bør ikke koste så mye. En typisk konkurrent, Microsoft Frontpage 2000, vil antagelig koste en tredjedel av prisen.

Macromedia Dreamweaver 2 distribueres i Norge av Demo AS.

Til toppen