Glitrende kvartal og dempet utsikt i Amazon

Børsen lot seg skuffe over dempede utsikter, trass i et begeistrende sprang i omsetning.

Børsen lot seg skuffe over dempede utsikter, trass i et begeistrende sprang i omsetning.

Regnskapet til nettdetaljisten Amazon.com for fjerde kvartal 2007 viser en 42 prosent vekst i omsetning, til 5,67 milliarder dollar, sammenliknet med samme kvartal i 2006. Resultatet ble mer enn doblet, fra 98 millioner dollar til 207 millioner.

Omsetningen i Nord Amerika økte med 40 prosent til 3,08 milliarder dollar, mens den øvrige – «internasjonale» – omsetningen økte med 46 prosent til 2,59 milliarder dollar.

Resultatet var som ventet, mens omsetningen lå noe over de 5,37 milliarder dollar som analytikerne hadde spådd.

Tallene burde bidra til å dempe USAs bekymring over at forbrukernes kjøpevilje skal være på retur.

At man må selge mer enn ventet for å oppnå et forventet resultat, tyder på at noe ikke er helt riktig med marginene.

Amazons aksjonærer merket seg at selv om selskapets driftsoverskudd i kvartalet vokste med 38 prosent til 271 millioner dollar, var driftsmarginen 4,8 prosent. Analytikerne hadde ventet 5,3 prosent.

Amazons offisielle utsikter for 2008 forsterker inntrykket av sviktende lønnsomhet.

Det ventes en årsomsetning i intervallet 18,75 milliarder dollar til 19,75 milliarder, mot analytikernes anslag på 18,1 milliarder dollar. Midtpunktet for den offisielle forventningen til driftsresultat er 885 millioner dollar, godt under analytikernes anslag på henholdsvis 958 millioner dollar (Thomson Financial) og 1,22 milliarder dollar (Citigroup Global Markets).

Dette tolkes dit hen at Amazons nye produkter trekker lønnsomheten ned. Felles for disse nye produktene er at de dreier seg om nedlasting av musikk, tv-programmer, filmer og elektroniske bøker, mens Amazon tradisjonelt lever av fysiske produkter som bøker, CD-er og DVD-er. Innen elektroniske bøker satser Amazon på en kontroversiell forretningsmodell der bøkene tilbys i et proprietært format som kun kan leses på selskapets egen e-bokleser, Kindle.

Da tallene ble kjent etter børsens stengetid, falt aksjekursen med 12,5 prosent til 64,89 dollar.

    Les også:

Til toppen