Global appbutikk for QlikView

Lar kunder og partnere påvirke utviklingen av BI-verktøyet.

Global appbutikk for QlikView
Virksomheten på QlikMarket vil være avgjørende for hvordan QlikView utvikler seg som plattform. Bilde:

Den opprinnelig svenske leverandøren av verktøy for beslutningsstøtte og forretningsanalyse, QlikTech, melder at deres appbutikk QlikMarket gjøres globalt tilgjengelig fra og med torsdag 20. september. Butikken har vært åpen på prøvebasis siden i sommer.

QlikTech har formet sitt hovedprodukt QlikView slik at det både er en applikasjon og en plattform for utviklere. Apper til plattform lages for å ta seg av oppgaver og funksjoner som ikke kan utføres gjennom standard QlikView. Plattformen er lagt opp med tanke på å gjøre det enkelt å utvide funksjonaliteten, og alle programmeringsgrensesnittene er åpent tilgjengelig, forklarte teknologisjef Donald Farmer til digi.no for ti dager siden.

Som skjermdumpen over viser, er QlikMarket en ratet tjeneste. Apper sorteres etter skår på ratinger, etter antall nedlastede eksemplarer og etter opplastingstidspunkt (nyeste øverst). Det er verktøy for å søke etter spesifikke apper, og man kan prøve ut interaktive demo-er før man laster noe ned.

QlikTech forklarer at appbutikken gir kunder og partner en mulighet til å eksponere seg og få distribuert sine apper til hele fellesskapet som bygges rundt QlikView.

– Vi har nå nærmere 1400 partnere og over 25 000 kunder globalt, sier Per-Christian Nilsen i QlikTech Norge. – Vi har sett at mange kunder og partnere har bygget veldig smarte løsninger som det kan være stor interesse for.

Ved åpningen teller QlikMarket 50 apper. Nilsen regner med 15 til 20 nye apper i kvartalet i tiden framover.

– Det er tre typer apper i QlikMarket. I tillegg til applikasjoner for spesielle oppgaver, for eksempel økonomianalyse, lønnsomhetsanalyse, logistikk, kvalitetsstyring og så videre, er det «extensions» [utvidelser] og «connectors» (tilkoplinger).

Et eksempel på extension er en utvidelse for å håndtere kartobjekter i QlikView. Et annet er for spesielle typer grafikk. Connector er der man har helt spesielle kildesystemer som man ønsker å trekke inn i QlikView. Det kan være sosiale tjenester som Twitter eller Facebook, eller til forretningssystemer som Visma eller SuperOffice.

– Det er kun kunder og partnere som legger ut apper på QlikMarket. Vi har ingen betalingsløsning ennå. Det vil si at når man har gått gjennom demoer og annet utlagt materiale om en app, må man selv ta kontakt med opphavet.

Nilsen mener QlikMarket gir mange muligheter for videreutvikling av QlikView. Appbutikken gir QlikTech tilbakemeldinger om hva brukerne er opptatt av, og i hvilken retning de mener plattformen bør utvikles.

– Vi ser for oss framveksten av et stadig større økosystem rundt plattformen, blant annet i form av apper rundt spesielle bransjer eller vertikaler. Partnere kan bruke QlikMarket for å gjenbruke kode, og etablere seg innen egne nisjer. For dem kan dette bli økonomisk interessant. I sum snakker vi om å fremme kreativitet og innovasjon. Det medfører høy verdi til kunder, partnere og til QlikTech.