Global IP-telefoni med kvalitetsgaranti

Equant er først ute med å tilby global IP-telefoni med kvalitetsgaranti til internasjonale selskaper, forteller John Conlan.

Equant er først ute med å tilby global IP-telefoni med kvalitetsgaranti til internasjonale selskaper, forteller John Conlan.

I begynnelsen, det vil si i 1994, var IP-telefoni måten geografisk atskilte kjærestepar kunne ha lange tellerskrittfrie samtaler på. I dag er IP-telefoni på full fart inn i geografisk spredte bedrifter, slik at også de kan senke kostnadene og kanskje kombinere telefoni med datatjenester. Det er særlig aktuelt innen kundehåndtering.

Les også:

Utstyrsutviklingen de siste årene gjør at det er mulig å sikre kvaliteten på IP-telefoni tvers gjennom et kontrollert nettverk. Det er bakgrunnen for at Equant nå tilbyr global IP-telefoni med kvalitetsgaranti som produkt rettet mot verdens mest globaliserte selskaper. Tjenesten bygger på tjenestestyringsegenskapene til Cisco-produkter, og åpnes formelt for bruk i løpet av denne måneden.

Les også:

Equant har France Telecom som hovedaksjonær, med en andel på 54,3 prosent. Det oppsto som teleselskap til den internasjonale luftfarten, og var luftfartens teleorganisasjon SITAs redskap for å holde teleutgiftene nede. Overdragelsen til France Telecom skjedde i november 2000. I juli året etter fant France Telecom det hensiktsmessig å slå Equant sammen med Global One, etter å ha kjøpt dette selskapet fri fra medgründerne Sprint og Deutsche Telekom.


Arven fra SITA gjør at Equant har et nettverk i 220 land, og lokal tilstedeværelse i 145 land, hvorav 80 medarbeidere i Norge. På den andre siden står det kriserammede SITA, der eierne, de internasjonale luftfartsselskapene, har krevd betydelige nedskjæringer siden 11. september, for tjue prosent av Equants samlede omsetning. John Conlan, som leder Equants nordiske satsning fra kontorer i København, mener situasjonen alt i alt er svært positiv.

- Som datter til SITA var Equant fanget i en interessekonflikt, forklarer han. - SITA var først og fremst opptatt av lavere omkostninger, mens Equant ønsket å utvikle nye forretningskonsepter. Poenget med dagens forhold til SITA er ikke at SITA har problemer, men at de er bundet til en minimumsomsetning hos oss i flere år framover.

Når det gjelder konsepter for nye produkter, mener Conlan at Equant kan ha mye å hente i et samarbeid med to andre medlemmer av France Telecom-familien, Orange og Wanadoo. Han ser for seg nye internasjonale tjenester som kombinerer telefoni, mobil telefoni og portal. Også på kort sikt er han optimist.

- Det er vedvarende stor etterspørsel etter styrte tjenester. Gitt at vi får det forventede oppsvinget i annet halvår, vil vi nå målet med en årsomsetning på 3,4 milliarder dollar, med et driftsresultat (EBITDA) på 200 millioner dollar. Finansieringen er også i orden, siden France Telecom står fast ved at 500 millioner dollar står til disposisjon. Hovedaksjonærens gjeld vil ikke medføre nedskrivninger i Equant som er en positiv bidragsyter til bunnlinjen i konsernet.

Les også:

Situasjonen i dag er at Equant mener å ha fullført sammensmeltingsprosessen med Global One. Selskapet besitter verdens mest omfattende datanettverk med over 35.000 rutere hos kunder, 23,7 gigabiter per sekund i internasjonal båndbredde og nedslag i 220 land, masse oppsamlet ekspertise innen IP, data- og taletjenester, og erfaring med døgnåpen service verden rundt.


Kundene ser litt annerledes på framtiden enn de gjorde før 11. september. De er mindre tilbøyelige til å forsere overgangen fra for eksempel Frame Relay-tjenester til IP, men mer tilbøyelige til å investere i større sikkerhet. Conlan mener at markedet har forskjøvet seg, uten å minskes. Han framhever først og fremst utviskingen av forskjellen mellom tale, data og video, og økt etterspørsel etter tjenester som integreres over LAN og WAN.

- Vi er i den heldige situasjonen at vi sitter forholdsvis høyt i verdikjeden. Flere av konkurrentene har gjort milliardinvesteringer i fiber, og opplever enorm overkapasitet. I dag utnyttes bare ti prosent av den samlede kapasiteten. Vi ordner oss med parallelle avtaler med flere nettverk, slik at vi alltid har alternativer om noen av dem skulle oppleve problemer av teknisk eller finansiell art. Denne driftssikringen bygges inn i tjenestene vi selger.

IP-telefoni-produktet som Equant nå tilbyr verdens største internasjonale selskaper, dreier seg i første omgang om å spare penger. All intern telefoni i bedriften går over et virtuelt privat nett i Equant-nettverket. Medarbeiderne får telefoni over samme forbindelse som de får data. Flytter du fra en arbeidsplass til en annen, tar du også med deg interntelefonen, uansett om flyttingen går over landegrensene. Sentralbordet i ett land kan kople videre til sentralbordet i et annet, slik at alle samtaler som involverer tradisjonelle televerk går på lokaltakst. Dette ordnes gjennom et system med forvalgsnummer. Man sparer internt på mannskap og utstyr, og får et mer fleksibelt nettverk som attpåtil er billigere i drift, mener Conlan. Innføringen av IP-telefoni kan skje trinnvis.

- Etter konvergens mellom tale og data på lokalnett og fjernnett, kommer konvergens på tjeneste- eller applikasjonsnivå. Det siste har vi på agendaen. Vi tenker oss nye produkter innen konferanser og samarbeid.

Til toppen