Global kyberkrimtraktat undertegnes i Budapest

Kyberkrimtraktaten som er kommet i stand på Europa-rådets initiativ, undertegnes i Budapest fredag. Landene forplikter seg til å holde døgnåpne kyberkrimsentraler.

Kyberkrimtraktaten som er kommet i stand på Europa-rådets initiativ, undertegnes i Budapest fredag. Landene forplikter seg til å holde døgnåpne kyberkrimsentraler.

43 land deltok i forhandlingene som har vært ført gjennom fire år for å forberede den internasjonale kyberkrimtraktaten. En talsperson for Europarådet sier til Reuters at man kan vente representanter fra 30 land på seremonien i Budapest i dag, der traktaten skal formelt underskrives. Blant disse er de fleste europeiske land, samt Sør-Afrika, Canada, USA og Japan.

Traktaten forplikter blant annet landene til å opprette døgnåpne kyberkrimsentraler som kan bidra til rask opprulling av bander og individer som opererer over Internett. Det vises blant annet til et tilfelle nylig, der en cracker greide å slå av landingslysene på en liten flyplass i USA. De første analysene tydet på at angrepet kom fra Midtøsten, og USAs utenriksdepartement var i ferd med å mobilisere krigsskip, da det videre sporingsarbeidet avslørte at crackeren opererte fra California.

Ved siden av datainnbrudd, er traktaten opptatt av Internett-basert svindel, underslag, barnepornografi og brudd på opphavsrett.

Rasisme er foreløpig ikke del av traktaten, grunnet motstand fra USA som prioriterer vern av ytringsfrihet. Europa og USA har forhandlet fram en kompromiss som innebærer at rasisme dekkes av en tilleggsprotokoll til traktaten, som skal foreligge i utkastform innen juli 2002.

Traktaten er ellers preget av en rekke kompromisser mellom personvernhensyn og kampen mot kyberkrim. Personvernorganisasjoner er misfornøyd. Det samme er banker og andre tjenestetilbydere som frykter at traktaten vil føre til for mye publisitet rundt sikkerhetsbrudd. Internett-tilbydere frykter dessuten at pålegg om å oppbevare store mengder data med tanke på eventuell etterforskning, kan føre til uholdbare ekstrautgifter.

På et møte i EU-kommisjonen 27. november i Brussel, skal EU følge opp den globale traktaten ved å harmonisere sine egne definisjoner og strafferammer rundt kyberkrim, blant annet med tanke på spredning av virus, ormer og trojanere, og forskjellige former for tjenestenektangrep. EU regner med å kunne ratifisere den globale avtalen innen 30. juni 2003. USA ventes å etablere en tilsvarende tidsplan for sin ratifisering.

Til toppen