Global lagerstyring

"Global Inventory Project" ble lansert på G7-ministermøtet i Brussel i februar 1995. Nå er denne globale fortegnelsen over prosjekter for informasjonssamfunnet tilgjengelig på et eget websted.

"Global Inventory Project" ble lansert på G7-ministermøtet i Brussel i februar 1995. Nå er denne globale fortegnelsen over prosjekter for informasjonssamfunnet tilgjengelig på et eget websted.

Hensikten med GIP er å etablere en søkbar multimedia database over "betydningsfulle nasjonale og internasjonale prosjekter, studier og andre initiativ vedrørene informasjonssamfunnet", og gjøre den tilgjengelig for publikum på et eget websted.

Webstedet er helt nyetablert. Ikke alle funksjoner er på plass ennå, blant annet mangler søkefunksjonen som hjelper deg å finne fram til interessante prosjekter.

Prosjektene er fordelt på disse kategoriene: byutvikling, elektronisk handel, fjernarbeid, helse, jordbruk, kultur, kvinner, miljø, prosjekter på tvers av sektorgrenser, regional utvikling, transport og utdanning.

Et vesentlig poeng med GIP er å fostre forståelse for informasjonssamfunnets økonomiske, industrielle og sosiale følger, og inspirere til kontakt og samarbeid på tvers av nasjonale skillelinjer. Databasen skal også utvikles til et forum for utveksling av ideer og informasjon med tanke på både utdanning og næringsvirksomhet.

GIP ledes av Europakommisjonen og av Japan. Det er etablert i Brussel med assistanse fra Europakommisjonens prosjektkontor for informasjonssamfunnet (ISPO: Information Society Project Office) som igjen er et felles initiativ fra to av kommisjonens "generaldirektorater", DG III og DG XIII.

GIP er åpent for land utenom G7-gruppen og EU. Det er satt i gang konkrete initiativ for å få med ni land utenom G7: Danmark, Tsjekkia, Spania, Bulgaria, Egypt, Ungarn, Israel, Tyrkia og Polen. (G7-landene består av Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA.)

Til toppen