Global markedsplass fra Yahoo!

Sammen med Visa International planlegger katalogtjenesten Yahoo! å åpne en verdensomspennende markedsplass i løpet av de nærmeste ukene. Dette skriver Ad Age.

Sammen med Visa International planlegger katalogtjenesten Yahoo! å åpne en verdensomspennende markedsplass i løpet av de nærmeste ukene. Dette skriver Ad Age.

Markedsplassen skal blant annet inneholde en kjøpeguide, et kjøpesenter og informasjon om transaksjoner på nettet. Etter planen skal den stå ferdig i løpet av april, men deler av den vil ifølge Ad Age åpnes allerede i løpet av denne måneden.

Visa har en eierandel på 20 prosent i markedsplassen, og skal stå for transaksjonene, mens Yahoo! skal utforme plassen rent funksjonelt.

Samtidig lanseres et nettverk av et tredvetalls nettsteder under Yahoo!-paraplyen. Disse inkluderer blant annet den nye markedsplassen, den tradisjonelle katalogtjenesten og regionale kataloger. Nettverket skal gjøre det mulig for annonsører å annonsere på alle Yahoo!s tjenester under de kategorier eller stikkord som de ønsker på nasjonal, regional eller internasjonal basis.

Hvilke priser de nye annonsemulighetene vil ligge på, er ennå ikke kjent, men de skal utarbeides ut fra brukerfrekvens og hvor mange kategorier en annonsør kjøper.

Til toppen