Global One i rettighetsstrid

Administrerende direktør Svein Erik Larsen i Global One er oppgitt over rettighetsorganisasjonen TONOs krav om å stenge en 16-årings web-side på Trollnet fordi han har lagt ut pekere til en side der du kan laste ned musikkfiler. - Tono tar mannen istedet for ballen, sier Larsen til digi.

Administrerende direktør Svein Erik Larsen i Global One er oppgitt over rettighetsorganisasjonen TONOs krav om å stenge en 16-årings web-side på Trollnet fordi han har lagt ut pekere til en side der du kan laste ned musikkfiler. - Tono tar mannen istedet for ballen, sier Larsen til digi.

Hjemmesiden til den musikkinteresserte 16-åringen fra Tromsø har virkelig satt fart i debatten om opphavsrettigheter på Internett. Saken skjøt fart da TONO i forrige uke ba Internett-leverandøren Trollnet på Finnsnes om å stenge hjemmesiden til 16-åringen, etter at rettighetsorganisasjonen blant annet hadde sporet opp over hundre hjemmesider med hyperlinker til ulisensierte musikkspor på servere i USA.

16-åringen stengte umiddelbart siden som inneholdt 94 pekere til musikkspor, men samtidig søkte Trollnet og andre nettselskaper juridisk bistand for å få avklart rettighetsspørsmålet.

Ett av dem, nettleverandøren Global One, får i dag en juridisk betenkning på saken som selskapet har bestilt fra advokatfirmaet Stabell i Oslo. Og administrerende direktør i Global One, Svein Erik Larsen, tror konklusjonen vil bli at 16-åringen ikke kan stå ansvarlig for å ha lagt ut pekere til lydspor på andre servere.

- Vi kan ikke overlate avgjørelsen av et så viktig rettighetsspørsmål kun til TONO eller professor i rettsinformatikk Jon Bing, sier Larsen til digi, med henvisning til en NTB-artikkel i dag der TONO får full støtte av Bing. Ifølge Bing kan både 16-åringen og Trollnet ha et pekeansvar for linkene til musikksporene.

Svein Erik Larsen mener TONO tar mannen istedet for ballen, og viser til at det aldri har vært lagt ut musikkspor på hjemmesiden til 16-åringen. Han har kun formidlet adressene til maskiner der sporene ligger, og det er ikke ulovlig, mener Larsen, som trolig vil anbefale Trollnet å åpne hjemmesiden til 16-åringen fordi det såkalte pekeransvaret etter selskapets mening ikke kan gjøres gjeldende.

Larsen er uansett interessert i en rettslig avklaring på det prinsipielle rettighetsspørsmålet og utelukker derfor ikke at Global One selv vil bringe spørsmålet inn for retten. Dette kan gjøres ved at Global One selv legger ut liknende pekere for å få et søksmål rettet mot seg.

Ingar Roggen, som leder undervisningen i web-sosiologi ved Universitetet i Oslo, sier seg enig med Larsens betraktninger, og viser til at "i det såkalte pekeansvaret har Jon Bing funnet en besnærende formulering som kan vinne frem i rettsbevisstheten, men som det ikke er grunnlag for". Roggen sier til NTB at en begrensning i adgangen til å legge ut pekere på Internett er en klar begrensning i ytringsfriheten.

Jon Bing er av en annen oppfatning: - På samme måte som en journalist og Narvesen kan få et medvirkeransvar i ærekrenkelser, kan også de som legger ut en peker på nettet gjøres medansvarlige for krenkelser eller lovbrudd, sier Bing til NTB.

TONOs juridiske konsulent Inger Elise Mey viser til at det i Trollnet-saken ikke bare er snakk om referanser til andre nettadresser, men at nedlastingen av musikkfilen det er pekt på starter umiddelbart når nettsurfere klikker på pekeren. - Det er ikke bare snakk om å lytte til musikk, men også en faktisk overføring av lydsporet, sier Mey til telegrambyrået.

digi kommer tilbake til advokatfirmaet Stabells juridiske betenkning i saken når den foreligger.

Til toppen