Global One lever videre

France Telecom og Deutsche Telekom har gjentatt sine forpliktelser overfor joint venturet Global One, som selskapene eier sammen med amerikanske Sprint.

France Telecom og Deutsche Telekom har gjentatt sine forpliktelser overfor joint venturet Global One, som selskapene eier sammen med amerikanske Sprint.

Global One fortsetter som før til tross for de dårlige forbindelsene som i dag eksisterer mellom Deutsche Telekom og France Telecom, etter Telekoms forsøk på å fusjonere med Telecom Italia.

Dermed forsøker selskapene å feie til side spekulasjoner om at televenturet var på gravens rand, men ingen av selskapene sier de vil selge seg ut av venturet, og har heller ikke kommentert muligheter for en eventuell senere deltakelse i venturet av Telecom Italia, som nå er kontrollert av Olivetti.

France Telecom har stevnet Deutsche Telekom for flere milliarder dollar i kompensasjon for at selskapet brøt samarbeidsavtalen ved uanmeldt å forsøke en fusjon med Telecom Italia.

Til toppen