Global One vil fortsatt linke til ulovlige nettsteder

Etter en juridisk vurdering gjort av Advokatfirmaet Stabell DA, vil ikke Global One anbefale sine nettforhandlere å stenge private websider som kan inneholde hyperlinker til ulovlig musikk. TONO har tidligere truet med erstatningssøksmål mot nettforhandlere som ikke stenger slike sider.

Etter en juridisk vurdering gjort av Advokatfirmaet Stabell DA, vil ikke Global One anbefale sine nettforhandlere å stenge private websider som kan inneholde hyperlinker til ulovlig musikk. TONO har tidligere truet med erstatningssøksmål mot nettforhandlere som ikke stenger slike sider.

Vurderingen fra Global Ones advokatfirma konkluderer med at det ikke foreligger straffe eller erstatningsansvar i denne saken, der rettighetsorganisasjonen TONO ønsker å holde nettleverandører ansvarlig for hjemmesider som ligger på deres server.

Saken bunner i at en tenåring la ut pekere til sider som igjen inneholdt pekere til ulovlig kopiert musikk på sin hjemmeside. TONO mente at nettleverandøren der hjemmesiden lå, måtte stenge siden og at nettleverandøren hadde et medvirkende erstatningsansvar for nettstedet.

Etter Advokatfirmaet Stabells vurdering er det ikke grunnlag for å hevde et slikt alminnelig ansvar for pekere en inntar på private nettsider, eller et såkalt "pekeransvar".

Administrerende direktør Cato Strøm i TONO holder likevel fast ved at både nettleverandøren og tenåringen har erstatningsansvar.

- Vi står fast på det vi har ment i denne saken, sier han og vil ikke kommentere saken nærmere uten å ha lest advokatkontorets vurdering.

Tidligere dommer på dette området internasjonalt går imidlertid i retning av at den som legger ut pekere fritas for straffeansvar. Tidligere i sommer ble den tyske politikeren Angela Marquardt frikjent for å ha lenket til magasinet Radikal, et magasin som var erklært ulovlig i Tyskland.

Domstolen konkluderte med at det ikke kunne foreligge straffeansvar for pekere på Internett, fordi innholdet bak pekeren kunne endres etter at den blir lagt ut.

- Det er forskjellige vilkår for straffeansvar og erstatningsansvar i loven. For å ha et straffeansvar må du ha utvist forsett. Dersom innholdet endres etter at du har lagt ut en peker, er du vel i villfarelse, sier Strøm. Utover det vil han heller ikke kommentere denne saken, før han har fått lest den tyske dommen.

Til toppen