Global One: Vinn eller forsvinn

- Teleleverandørenes evne og vilje til å tilpasse seg kundens ønsker og behov er avgjørende for hvilke selskap som skal overleve og hvilke som vil forsvinne i fremtidens telekommarked, sier nytilsatt sjef i Global One i Norge, Mats Düring.

- Teleleverandørenes evne og vilje til å tilpasse seg kundens ønsker og behov er avgjørende for hvilke selskap som skal overleve og hvilke som vil forsvinne i fremtidens telekommarked, sier nytilsatt sjef i Global One i Norge, Mats Düring.

- De som taper i konkurransen om kundene er de som slår seg til ro med situasjonen der en tror at en eier kunden. Den tiden er forbi og kommer ikke tilbake, slo Düring fast på Nortibs høstkonferanse på Hamar onsdag.

- Det er viktig for aktørene å alltid lete etter nye løsninger og nye produkter for kundene sine, slo han fast, og konkluderte med at vinnerne er de aktive, mens taperne er de passive, med USA som eksempel.

Der har telekomindustrien jobbet mye med kundekontakt, og hva slags forventninger og produkt kundene ønsker seg fra sin leverandør.

- I kundekontakten er det viktig at kunden får vite at selskapet har kontroll over produktet, også når en feil oppstår. Om en ikke har kontroll vil konkurrentene bli kundenes alternativ. Vi snakker om et marked det det ikke er nok å være like god som alle andre, men bedre.

I det fremtidige telemarkedet er det ingen som eier kundene på samme måte som i et monopolisert marked. Ingen bør kunne forvente dårlig kvalitet og kunden skal alltid forvente at leverandøren blir bedre. I motsatt fall kan kunden velge en annen leverandør.

Düring sa at telekombransjen har minst fem år igjen før den kan kalle seg for moden, til tross for at den er over 100 år gammel. - Avreguleringen skjer nå, med en voldsom endring i markeder med posisjoneringer, oppkjøp og partnerskap.

Derfor blir det også verre før det blir bedre. teleselskapenes nye fokus er kundens behov der kravene til bedriften blir stadig større. - Ingen bedrift er bedre enn sine ansatte, konkluderte Düring.

Til toppen