Global standard for trippelnett over telelinjer

ITU har spesifisert en global standard for trippelnett – tale, Internett og tv – over vanlige telelinjer.

ITU har spesifisert en global standard for trippelnett – tale, Internett og tv – over vanlige telelinjer.

Den internasjonale teleunionen ITU melder at den har vedtatt en global standard for høyhastighets bredbånd over vanlige telelinjer. Spesifikasjonen forklarer hvordan teknologiene som brukes til å kode DSL-signaler – det vil si DMT («Discrete MultiTone») og QAM («Quadrature Amplitude Modulation») – skal anvendes på VDSL («Very high-speed Digital Subscriber Line»).

Digital data over telelinjer – DSL – er i dag mest utbredt som ADSL, det vil si en asymmetrisk løsning med forholdsvis lav hastighet, typisk rundt 1 Mb/s inngående og en brøkdel av dette utgående. VDSL åpner for hastigheter opptil 50 Mb/s, og ser ut til å kunne realiseres i stort omfang i 23 Mb/s inngående og 4 Mb/s utgående. Dette er tilstrekkelig til å tilby trippelnett, det vil si tale, Internett og tv, over de samme linjene som i dag brukes til ADSL og fasttelefoni.

ITU mener at vedtaket om en enhetlig og allment anerkjent global standard for VDSL gir store muligheter for operatører innen fasttelefoni til å utvide sine bredbåndstjenester.

Til toppen