Globale gratisnummer forsinket

Behandlingen av 20.000 søknader om internasjonale telefonnumre hos en internajonale teleunionen ITU er forsinket. Ordningen med globale telefonnummer forventes å være i drift først i juni.

Behandlingen av 20.000 søknader om internasjonale telefonnumre hos en internajonale teleunionen ITU er forsinket. Ordningen med globale telefonnummer forventes å være i drift først i juni.

Bakgrunnen for ordningen med globale gratisnummer er på samme måte som gratiskummer i Norge. Du ringer et nummer uansett hvor du er i verden og kommer til en bedrift eller organisasjon uansett hvor den måtte ligge. Den internasjonale telekom-unionen, ITU, har utarbeidet en plan hvordan ordningen med de såkalte Universal International Freephone Numbers (UIFN) skulle fungere.

Men det hele har trukket i langdrag. Ordningen skulle etter de opprinnelige planene ha vært i drift i dag, men forventes ikke å være operativ før tidligst i juni. ITU ser imidlertid ikke bort fra ytterligere forsinkelser, siden prosjektet er avhengig av samarbeid mellom en rekke internasjonale organisasjoner.

57 televerk verden rundt er i dag autorisert til å tildele UIFN-nummer. Hvert televerk holder sin egen database med egne og andres telefonnummer og inngår egne avtaler om utveksling av nummer. Avtalene mellom amerikanske og europeiske televerk om de globale nummrene er rett rundt hjørtet ifølge ITU.

Til toppen