Globale teleaktører kjemper om Sør-Europa

Det syder og koker i sør-europeisk telekomindustri. Det spanske televerket vurderer sterkt å droppe sin avtale med Unisource og heller inngå en allianse-avtale med Concert. Samtidig har det portugisiske televerket inngått en strategisk avtale med Concert. Og bak lurer det enorme latin-amerikanske telemarkedet.

Det kan virke som en dårlig såpeopera fra amerikansk filmindustri. Men det er virkelighetens verden for den globale telekomindustrien. Spillet som for tiden pågår i sør-eruopeisk telekomindustri illustrerer de sterke strømningene det for tiden er innnen telekombransjen, der televerk bytter allianser og partnere etter ønske og behov.

Deadline for de fleste er 1. januar 1998 da de viktigste markedene liberaliseres, noe som blant annet gjelder det meste av Europa. I hovedrollene finner en det BT/MCI-dominerte Concert, der blant annet Telenor er en alliansepartner, amerikanske AT&T med sin støttespiller i det europeiske Unisource - der det nederlandske, sveitsiske og svenske televerket deltar - i tillegg til Telefonica, som nå altså vurderer sterkt sitt engasjement. I tillegg finner en Global One på banen, et joint venture bestående av amerikanske Sprint, samt tyske Deutsche Telekom og franske France Telecom.

Historien er i korthet at spanske Telefonica nå vurderer å gå ut av Unisource, der selskapet sitter med en 25 prosents eierandel, til fordel for det BT/MCI-dominerte Concert. Dermed vil AT&Ts viktigste samarbeidspartner i Europa miste en viktig støttespiller. Men det er snakk om mye mer. Telefonica er sterkt inne i televerk i hele den spansktalende verden, som i hovedsak betyr Latin-Amerika unntatt Brasil. Her er Concert svake i dag. AT&T vil dermed også miste sine muligheter på dette kontinentet noe som i realiteten er et grunnskudd for ambisjonene om et globalt televerk. Det er også en strek i regningen for selskapets satsing på det europeiske markedet, dersom Unisource svekkes.

Telefonica har allerede overfor sine tre europeiske samarbeidspartnere, der det svenske televerket Telia inngår, gjort det klart at de ikke er fornøyd med samarbeidet, og vurderer å trekke seg ut. Årsaken ligger i at samarbeidet genererer for lite inntekter til selskapet og at Telefonica ser på et samarbeid med Concert som mye mer interessant med tanke på markedet som de 40 millioner spansktalende amerikanere utgjør. Mye av trafikken disse genererer går til Latin-Amerika.

Unisources tre andre aktører har gjort det klart at om Telefonica går ut, så vil de legge fram en klage for EU, der hovedargumentene er at konkurransen på det europeiske markedet blir svekket. Det er også klart at om Telefonica velger å droppe Unisource, så vil dette bli dyrt - kostnader som i hovedsak vil gjelde erstatninger og advokathonorarer.

Det er ventet at Telefonica vil offentliggjøre sitt valg av internasjonal partner i løpet av få dager, og at beslutningen uansett vil få konsekvenser ut over den Iberiske halvøy.

Som om ikke dette er nok, kommer beslutningen om BT og MCIs oppkjøp i det portugisiske televerket heller ikke til å gå upåaktet hen når Telefonica-sjefene skal velge sin partner. BT og MCI kjøpte mandag henholdsvis 1 og 0,5 prosent i selskapet. Det kan synes lite, men betyr mer enn mange tror. Det portugisiske televerket, der den portugisiske staten eier 51 prosent, har inngått en strategisk allianse med Concert. Dette sikrer BT/MCIs tilgang til det brasilianske markedet der Portugal Telecom har inngått et joint venture med den største aktøren i landet, Telebras. Det brasilianske markedet står for vel 40 prosent av det Latin-Amerikanske telemarkedet.

Med til historien hører også at Tele Danmark allerede eier 2,5 prosent av Portugal Telecom, og vurderer - sammen med Telefonica - å by på 3,5 prosent av selskapets aksjer. Tele Danmark er i likhet med norske Telenor alliansepartner for

Concert i Norden.

Kilder: Financial Times, CNN, The Wall Street Journal og Reuter, samt pressemeldinger fra Telefonica og Portugal Telecom

;